Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Zawiadomienie o NWZC

Uchwała Zarządu SWS z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków


Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 pkt c Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 22 kwietnia 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 10.00, w drugim terminie na godz. 10.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2.    Zatwierdzenie porządku obrad uchwalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r.;
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, oraz protokólantów;
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5.    Informacja o proponowanych zmianach w treści Statutu SWS;
6.    Głosowanie nad poszczególnymi poprawkami do Statutu;
7.    Głosowanie nad przyjęciem jednolitego brzmienia Statutu;
8.    Dyskusja i wolne wnioski;
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczone będą do 7 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Z żałobnej karty

Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł Tomasz Boczyński.

Współpracownik NOWej, założyciel "Solidarności" w Krajowej Agencji Wydawniczej, członek założyciel Stowarzyszenia Archiwum „S”, 2005 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. św Karola Boromeusza w dniu 23 marca o godz. 10.00
Po mszy nastąpi odprowadzenie Tomasza do miejsca spoczynku.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazu głębokiego współczucia.

Zaproszenie do Łodzi

Dlaczego warto Nas wesprzeć? Przekaż swój 1% oidatku na rzecz Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Konferencja RKW

To będzie pierwsze z serii FORUM RKW - Ruchu Kontroli Wyborów - Ruchu Kontroli Władzy

Zapraszamy

W dniu 11.03 o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie (ul. Marszałkowska 7, wejście od ul. Emila Zoli)

odbędzie się spotkanie "GÓRNICTWO POLSKIE CZY NIEMIECKIE - zamknięcie kopalni Krupiński - przyszłość polskich kopalń"

Rządy PO i PSL doprowadziły polskie górnictwo do stanu kompletnej ruiny. Wytworzył się w ten sposób węzeł gordyjski idealnie nadający się do wykorzystania by - tak jak to było zawsze po okrągłym stole - majątek polski przeszedł "legalnie" w obce ręce.
Aby w kopalni "Krupiński" dotrzeć do złóż o wartości szacowanej na 40 miliardów potrzebna jest inwestycja ponad 300 milionów złotych (same odprawy dla górników pochłoną 400 milionów). Kopalnia jest zamykana w ramach programu ratowania wielu innych kopalń i dogadania się z bankami tymczasem do eksploatacji złóż kopalni "Krupiński" szykuje się firma niemiecka.

W Forum RKW dotyczącym sytuacji na Śląsku, roli wiceministra energetyki Tobiszowskiego, a także o Ruchu Autonomii Śląska, wezmą udział między innymi
dyr. Krzysztof Tytko i inż. Marek Adamczyk z Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych
Jadwiga Chmielowska Stowarzyszenie RKW ze Śląska
Jerzy Targalski Prezes Stowarzyszenia RKW

Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny

Rada Społeczna Funduszu Zasłużonych

Dzisiaj (7 marca 2017) w siedzibie SWS odbyło się spotkanie nowej Rady Społecznej Funduszu Zasłużonych.

W skład Rady weszli: Joanna Onyszkiewicz, Mirosław Chojecki, Gabriel Janowski, Przemysław Miśkiewicz oraz Jan Wyrowiński.

Nowym członom Rady Społecznej życzymy trafnych i sprawiedliwych decyzji w trakcie pracy na rzecz Funduszu Zasłużonych.
Fundusz Zasłużonych powstał w 2012 roku.
Do dzisiaj wsparcie ze środków Fundusz Zasłużonych o łącznej wartości 152 000 złotych otrzymały 83 osoby.Strona 1 z 76

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski