Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ

?WAGA CZYNNIKA ETNICZNEGO W POSTAWACH

POLAKW WOBEC CUDZOZIEMCW?

Konferencja odbdzie si 17 grudnia (poniedziaek) 2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie

Przedmiotem konferencji bdzie sprawozdanie z bada nad rol czynnika etnicznego w ksztatowaniu postaw Polakw wobec cudzoziemcw. Badania byy przeprowadzone przez SWS w roku 2012.

Badania przeprowadzono w kwietniu 2012 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej prbie dorosej ludnoci Polski. Przeprowadzono take analiz tekstw opublikowanych w gwnych dziennikach i tygodnikach w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2012, a dotyczcych problemw wielokulturowoci i integracji cudzoziemcw.

Referat ?Spoeczne warunki realizacji Polskiej Polityki Migracyjnej ? wnioski z bada? przedstawi Jacek Szymanderski.

Projekt ?Waga czynnika etnicznego w postawach Polakw wobec cudzoziemcw? finansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich i budetu Pastwa

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski