Konferencja "Waga czynnika etnicznego w postawach Polaków wobec cudzoziemców". 17.12.12. godz. 11.00

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

„WAGA CZYNNIKA ETNICZNEGO W POSTAWACH

POLAKÓW WOBEC CUDZOZIEMCÓW”

 

Konferencja odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) 2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ulicy Marszałkowskiej 7 (wejście od ul. E. Zoli) w Warszawie

Przedmiotem konferencji będzie  sprawozdanie z badań nad rolą czynnika etnicznego w kształtowaniu postaw Polaków wobec cudzoziemców. Badania były przeprowadzone przez SWS w roku 2012.

 

Badania przeprowadzono w kwietniu 2012 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski. Przeprowadzono także analizę tekstów opublikowanych w głównych dziennikach i tygodnikach w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2012, a dotyczących problemów wielokulturowości i integracji cudzoziemców.

Referat „Społeczne warunki realizacji Polskiej Polityki Migracyjnej – wnioski z badań” przedstawi Jacek Szymanderski.

 

Projekt „Waga czynnika etnicznego w postawach Polaków wobec cudzoziemców” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa

 

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski