Email Drukuj PDF

Co przynosi nowelizacja ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej??

31 sierpnia 2017 roku wejdzie w ycie znowelizowana ustawa o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych. Przedstawiamy Wam materiay dotyczce ustawy i spraw zwizanych ze statusem dziaacza:

1. Map ulg komunikacyjnych w niektrych miastach.
2. Prezentacj dotyczc zmian w ustawie
3. Opracowanie zmian przygotowane przez Urzd do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych.

Jednoczenie, zwracamy si z prob do posiadaczy statusu dziaacza opozycji a ktrzy nie otrzymuj obecnie wiadczenia pieninego z UdSKiOR. Na stronach UdSKiOR udostpniony zostanie formularz wniosku o przyznanie bezterminowego i nieograniczonego progami dochodowymi wiadczenia pieninego w wysokoci 402,76 z.

Nie skadajcie wniosku przed terminem wejcia ustawy w ycie. Zoenie wniosku przed 31 sierpnia spowoduje wydanie decyzji negatywnej i opni moliwo ponownego zoenia wniosku w 2017 roku.

W razie pyta czy wtpliwoci jestemy do Waszej dyspozycji pod adresem:
sws(at)sws.org.pl, telefonem 224056630 lub osobicie w siedzibie Stowarzyszenia.

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski