Stowarzyszenie Wolnego Słowa powstało w 2003 roku. Zrzesza uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego lat 1976 – 1989.
Współzałożycielami Stowarzyszenia byli nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański, Maciej Łukasiewicz, Krzysztof Markuszewski, Janusz Krupski, Stefan Melak, a także m.in. Bronisław Komorowski, Zbigniew Romaszewski, Piotr Andrzejewski.
Celem działalności SWS jest integracja środowiska byłych działaczy podziemia oraz wspieranie tych z nas, którzy pozostają w trudnej sytuacji bytowej. Stowarzyszenie monitoruje przestrzeganie wolności słowa w Polsce, zajmując stanowisko w sprawie nie tylko jej naruszeń, ale i nadużywania.
Stowarzyszenie działa także na rzecz wolności słowa w innych krajach oraz broni praw uchodźców politycznych w Polsce i działa na rzecz ich integracji. Stowarzyszenie zajmuje się również gromadzeniem, opracowywaniem, upamiętnianiem i upowszechnianiem wiedzy na temat działalności opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego lat 1976-1989.
SWS od 2007 roku ma własną siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. Lokal SWS służy jako miejsce organizowania licznych imprez kulturalnych, oświatowych, naukowych i historycznych oraz spotkań różnych środowisk byłej opozycji.
Obecnie do SWS należy blisko 1000 osób z Polski oraz m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Norwegii i USA. Działalność swą nasze Stowarzyszenie prowadzi w oddziałach, których jest w tej chwili 9: dolnośląski, łódzki, lubelski, małopolski, śląski, mazowiecki, toruński, wielkopolski i zachodniopomorski.
W ramach SWS działa też sekcja zrzeszająca dziennikarzy Radia Wolna Europa.

Podstawowe informacje o SWS

Owiadczenia i komunikaty

Rozliczenie zbirki publicznej 90/2013

Nazwa i siedziba prowadzcego zbirk:

Stowarzyszenie Wolnego Sowa, ul. Marszakowska 7, 00-626 Warszawa

Nazwa organu, data i numer zezwolenia:

Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, zezwolenie nr. 90/2013 z dnia 06.03.2013

Suma zebranych ofiar w trakcie zbirki: 70373,27 zotych

Ofiary pienine: 70373,27 zotych

Ofiary rzeczowe: 0,00 zotych

Koszt przeprowadzenia zbirki publicznej: 50,50 zotych (osobowy koszt prowadzenia zbirki w caoci pokryo Stowarzyszenie, osoby zaangaowane w prowadzenie zbirki wykonyway prac nieodpatnie w ramach statutowych obowizkw czonka SWS. Jedyny koszt pokryty czciowo ze rodkw pochodzcych ze zbirki to koszt prowizji bankowych)

Opis zrealizowanych celw zbirki publicznej w okresie objtym sprawozdaniem:

a. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
b. pokrywanie kosztw zwizanych z psychoterapi lub pomoc psychologiczn

c. pokrywanie kosztw wiadcze zdrowotnych, wyrobw medycznych
d. finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych

e. pokrywanie kosztw ywnoci lub bonw ywnociowych

W sumie wsparcia udzielono w odpowiedzi na 52 wnioski, skierowane od 41 osb, w cznej kwocie 81405,89 zotych.

 

Rozliczenie zbirki publicznej

Nazwa i siedziba prowadzcego zbirk:

Stowarzyszenie Wolnego Sowa, ul. Marszakowska 7 00-626 Warszawa

Nazwa organu, data i numer zezwolenia:
Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, zezwolenie nr. 90/2013 z dnia 6.03.2013 r.

Suma zebranych ofiar: 70 373,27 zotych

Ofiary pienine: 70 373,27 zotych
Ofiary rzeczowe: 0,00 zotych
Koszt przeprowadzenia zbirki publicznej: 50,50 zotych (osobowy koszt prowadzenia zbirki w caoci pokryo Stowarzyszenie, osoby zaangaowane w prowadzenie zbirki wykonyway prac nieodpatnie w ramach statutowych obowizkw czonka SWS. Jedyny koszt pokryty czciowo ze rodkw pochodzcych ze zbirki to koszt prowizji bankowych)
Opis zrealizowanych celw zbirki publicznej w okresie objtym sprawozdaniem:

a. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
b. pokrywanie kosztw zwizanych z psychoterapi lub pomoc psychologiczn
c. pokrywanie kosztw wiadcze zdrowotnych, wyrobw medycznych
d. finansowanie okresowych dopat do biecych zobowiza czynszowych
e. pokrywanie kosztw ywnoci lub bonw ywnociowych

W sumie wsparcia udzielono 14 osobom w kwocie 24 297,63 zotych

Pozostae rodki, termin ich wykorzystania:

Pozostae rodki ze zbirki w kwocie 45 989,14 zotych zostan w caoci przeznaczone na potrzeby podopiecznego w jak najkrtszym czasie jednak nie pniej ni do 31 grudnia 2014 r.

 


Strona 1 z 4

Przyczynek do historii wolnego słowa

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski