Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Walne Zgromadzenie Czonkw SWS w sobot 22 czerwca 2017 roku wybrao nowe wadze Stowarzyszenia.

Prezes Zarzdu:
Wojciech Borowik

Czonkowie Zarzdu:
Krystyna Antoszkiewicz
Jacek Juzwa
Barbara Kozowska
Marek Mazur
Artur Adel Michalski
Leszek Stall
Tomasz Truskawa
Aleksander Zajc

Komisja Rewizyjna:
Robert Kocielny
Grzegorz Sieczkowski
Aleksandra Wyszomirska

Gratulujemy.


Zapraszamy na spotkanie przy ksice pod redakcj Roberta Spaka "Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego si nie udao?"

W dwugosie wiadkw historii udzia wezm Wojciech Borowik i Tomasz Truskawa. Spotkanie poprowadzi Cezary Miejewski,

Czwartek 22 czerwca 2017 roku, godz. 17.30 w siedzibie SWS.

Dokuemnty na WZC 2017

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy,

zgodnie z uchwaa Zarzdu w sprawie zwoania WZC publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne z dziaalnoci Stowarzyszenia Wolnego Sowa za rok 2016.

Przypominamy, e Walne Zgromadzenie Czonkw odbdzie si w dniu 24 czerwca 2017 roku w pierwszym terminie o godz. 9.45.

Do pobrania:

Sprawozdanie finansowe za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za 2016

Sprawozdanie merytoryczne za kadencj 2014-2017

Zaproszenie na spotkanie

Pogrzeb Tadeusza Jedynaka

Pogrzeb Tadeusza Jedynaka rozpocznie si w sobot, 3 czerwca, o godz. 11.00.
Msza w. w Kociele w. Brata Alberta w orach, uroczystoci pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym w orach przy ul. Smutnej.


Z wielkim alem zawiadamiamy, e dzisiaj w nocy po cikiej chorobie zmar

Tadeusz Jedynak

Dziaacz opozycji antykomunistycznej, lider lskiej ?Solidarnoci?, w stanie wojennym internowany, w podziemnej ?Solidarnoci? przewodniczcy regionu lsko-dbrowskiego a take czonek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej zwizku.

Pose na sejm I i II Kadencji, czonek Konwentu Seniorw Solidarnoci, czonek Stowarzyszenia Wolnego Sowa, wspaniay czowiek, kolega i przyjaciel.

W 1988 zosta odznaczony przez prezydenta RP na uchodstwie Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 otrzyma Krzy Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Rodzinie i najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.

Informacje o szczegach ceremonii pogrzebowej przekaemy wkrtce.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa

http://www.encysol.pl/wiki/Tadeusz_Jedynak



Strona 8 z 87

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski