Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Koleanki i Koledzy,

Informujemy, e w kady wtorek w godzinach 17.00-19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa (ul. Marszakowska 7, Warszawa) dyuruje prawnik, mec. Wojciech Cacko. Aby skorzysta z porady, naley przesa drog mailow lub przekaza telefonicznie krtki opis sprawy oraz umwi si na konkretny termin.

Zgoszenia przyjmuje Zofia Domaniewska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 22 405 66 30

Zawiadomienie o WZC

Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.


Zawiadomienie o zwoaniu Walnego Zgromadzenia Czonkw
Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa na podstawie 24 ust. 1 i 3 Statutu zwouje Walne Zgromadzenie Czonkw SWS na dzie 16 czerwca 2012 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszakowska 7 w Warszawie (wejcie od ul. Emila Zoli).
Zarzd ustala nastpujcy porzdek dzienny Zgromadzenia:
1. Wybr Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia Czonkw;
2. Przyjcie porzdku obrad ustalonego przez Zarzd SWS na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r.;
3. Wybr Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwa i Wnioskw, Komisji Mandatowej oraz protoklantw;
4. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Walnego Zgromadzenia Czonkw, jego wanoci i zdolnoci do podejmowania uchwa;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarzdu z merytorycznej dziaalnoci Stowarzyszenia za okres czerwiec 2011 do czerwiec 2012;
6. Informacja o dziaalnoci Stowarzyszenia w ramach OPP;
7. Informacja o zbirkach publicznych prowadzonych przez SWS
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci oraz rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011;
9. Zmiany w Statucie SWS
10. Wolne wnioski; dyskusja;
11. Przyjcia uchwa;
12. Zamknicie Walnego Zgromadzenia;
Porzdek dzienny, materiay przygotowane na Walne Zgromadzenie, a take inne materiay wane dla Stowarzyszenia zamieszczane bd do 30 maja 2012 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl
Przypominamy jednoczenie o opacaniu skadek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa


My, reprezentanci organizacji pozarzdowych powoanych lub tworzonych przez rodowiska opozycji antykomunistycznej w PRL-u, podejmujemy ? na zaproszenie Kierownictwa Instytutu Pamici Narodowej ? sta wspprac midzy nami, uznajc zarazem Instytut za miejsce wspierajce organizacyjnie nasze dziaania. Dla uatwienia komunikacji pomidzy sygnatariuszami porozumienia, a take z samym IPN-em, powoujemy grup robocz, ktrej sekretarzem jest pracownik etatowy Instytutu.

Więcej…Szanowni Pastwo,
30 marca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa rozpocz si protest godowy w obronie nauczania historii. Jednym z inicjatorw protestu godowego jest Adam Borowski. W godwce bierze udzia pi osb: Grzegorz Wysocki, Lech Ochnik, Mariusz Patey, Bogusaw Olszewski, Adam Borowski.


W obronie nauczania historii

Stowarzyszenie Wolnego Sowa z najwysz powag traktuje krakowski strajk godowy naszych kolegw, dziaaczy podziemnej Solidarnoci sprzeciwiajcych si ograniczeniu programu nauczania historii w liceach. Dramatyczna forma tego protestu wskazuje, e rzdzcy owiat nie potrafili przekona swoich partnerw ? nauczycieli do susznej idei przyblienia sposobu nauczania historii do wymaga wspczesnoci.

Wskazywalimy na to niebezpieczestwo ju rok temu, w uchwale Zjazdu SWS z czerwca 2011 roku, alarmujcej e:

??w tym roku histori zdawao dwa razy mniej maturzystw ni dwa lata temu, czyli zaledwie 26 tys. na ok. 400 tys. MEN wprowadzio now podstaw programow, ktra przewiduje zakoczenie obowizkowej nauki historii po pierwszej klasie liceum. W wyszych klasach bdzie ona przedmiotem fakultatywnym dla tych, ktrzy zadeklaruj zdawanie jej na maturze. (?) Mona spodziewa si, e uczniw kontynuujcych nauk historii w klasach drugiej i trzeciej liceum bdzie niewielu. Tym samym historia stanie si przedmiotem marginalnym.

Zwracamy si do MEN o zaniechanie zmian prowadzcych do marginalizacji historii jako przedmiotu w liceach oraz do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wyrwnanie szans dla uczniw zdajcych histori na maturze, a do uczelni wyszych o wprowadzenie bezwzgldnych kryteriw doboru przedmiotw egzaminacyjnych, co zapobiegnie wybieraniu ich pod ktem stopnia trudnoci, a nie przydatnoci w trakcie studiw.

Apelujemy do wszystkich, ktrym nie jest obojtna pami historyczna polskiej modziey i przyszych pokole o podejmowanie dziaa majcych na celu powstrzymanie degradacji nauki historii.?

Uwaamy, e program nauki historii w szkoach powinien by raz jeszcze dogbnie przemylany, a wprowadzane przesz MEN zmiany powinny nastpi po wytrwaych, przejrzystych i szerokich konsultacjach z praktykami nauczania tego przedmiotu.

Zarzd SWS

Warszawa, 27 marca 2012 r.Strona 84 z 93

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski