Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Ogaszamy nabr ofert na realizacj zadania w ramach projektu "Wpyw czynnika etnicznego na postawy Polakw wobec cudzoziemcw"

Więcej…


Szanowni Pastwo,

Zapraszamy na pierwsz, wspln konferencj prasow Stowarzyszenia Wolnego Sowa oraz midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors, ktra odbdzie si

9 marca (pitek) 2012 r. o godz. 13.00

w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Sowa

przy ulicy Marszakowskiej 7 (wejcie od ul. E. Zoli) w Warszawie

Podczas spotkania omwimy stan praw czowieka we wspczesnym wiecie i wynikajce std implikacje dla polskiej polityki wewntrznej i zagranicznej. Kadego roku 100 mln chrzecijan z powodu swojej wiary jest przeladowanych w ponad 50. krajach wiata. Na konferencji prasowej zostanie zaprezen-towany coroczny raport midzynarodowej organizacji chrzecijaskiej Open Doors tzw. wiatowy Indeks Przeladowa.

Więcej…

Apel o pomoc

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy,

Na prob Tadeusza Jedynaka zwracamy si do was z wielk prob o wsparcie finansowe Jerzego Grzebielucha. Pan Jerzy jest w bardzo cikiej sytuacji finansowej, brakuje mu rodkw na podstawowe wiadczenia i leki. Poniej podajemy numer rachunku bankowego Pana Jerzego.

Wszystkim bardzo dzikujemy za wsparcie Pana Jerzego.

Bank PKO BP Zawiercie

Jerzy Grzebieluch

61 1020 2498 0000 8002 0155 5788

Jerzy Grzebieluch dziaa w niezalenym ruchu wydawniczym, wsppracowa z KSS ?KOR?, by czonkiem Komitetu Zaoycielskiego NSZZ Rolnikw, wielokrotnie zatrzymywany i przesuchiwany przez SB. 13 grudnia 1981, zatrzymany, przesuchiwany w KW MO w Katowicach i pobity, Internowany w Or. Odosobnienia w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach (udzia w buncie winiw), Zau k. Rzeszowa, Zabrzu ? Zaborzu, Grodkowie i ponownie w Uhercach, IX-X 1982 w Szpitalu Klinicznym w Krakowie, nastpnie 22 XII 1982 w Sanatorium w wieradowie-Zdroju.

W latach 1982-1989 wsporganizator Mszy za Ojczyzn w Sosnowcu-Sielcu i Pogoni. We wrzeniu 1984 zatrzymany pod faszywym zarzutem prby otrucia krw w pobliskim PGR. Przewieziony do WUSW w Katowicach, podczas przesucha wielokrotnie pobity, przetrzymywany bez nakazu aresztowania, po dziewiciu dniach zwolniony.

W 1989 organizator spotka przedwyborczych w Zawierciu i okolicy, kandydat w wyborach parlamentarnych z listy KPN. 1991-1993 przewodniczcy KPN w Zawierciu. 1991-1993 prowadzi Biuro Poselskie posa KPN Jarosawa Wartaka w Zawierciu i Katowicach. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyem Semper Fidelis (2007).

rdo: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jerzy_Grzebieluch

Stowarzyszenia Wolnego Sowa

Konwent Seniorw Solidarnoci


Stowarzyszenie Wolnego Sowa od lat wspiera opozycj biaorusk i jej denia do odsunicia od wadzy reimu ukaszenki. Dlatego solidaryzujemy si z podjtymi przez Polsk i kraje Unii Europejskiej stanowczymi dziaaniami wobec Biaoruskiego reimu. Tylko stanowcza i solidarna postawa pastw demokratycznych moe przyczyni si do zakoczenia rzdw ukaszenki i uwolnienia winiw politycznych.

w imieniu Zarzdu SWS

Wojciech Borowik
Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego SowaPragn wyjani, e w programie Jana Pospieszalskiego wypowiadaem si jedynie we wasnym imieniu, poniewa znam rnice zda w SWS w sprawie oceny Lecha Wasy. Moje pogldy w tej sprawie s znane od lat, dlatego zostaem zaproszony przez red. Pospieszalskiego do udziau w audycji.

W programie zostaem przedstawiony jako podziemny drukarz, a obecnie prezes Zarzdu SWS. Dlatego te byem przekonany, e wystpuj jako dawny opozycjonista. Jeeli kto zrozumia, e jest to stanowisko SWS, to wyjaniam, e w programie reprezentowaem tylko i wycznie siebie.

Wojciech Borowik


W dniu 23 lutego w programie Jana Pospieszalskiego ?Bliej? jego uczesnicy mieli odpowiedzie na pytanie czy Lech Wasa i ofiary donosw TW ?Bolek? maj w III RP rwne prawa? Jednym z jego goci by Wojciech Borowik, ktry zosta przedstawiony jako prezes Zarzdu Stowarzyszenia Wolnego Sowa. Tak wic kady Z widzw mg odnie wraenie, e wypowiadane przez niego pogldy odzwierciedlaj pogldy czonkw stowarzyszenia. Owiadczamy, e nie zgadzamy si z tym co w telewizyjnym studio powiedzia Wojciech Borowik i uwaamy, e wystpujc w tym programie powinien zastrzec, e wypowiada si wycznie we wasnym imieniu. Prosimy o zamieszczenie tego owiadczenia na stronie SWS.

Wodzimierz Domagalski

Magorzata Grabowska-Kozera

Anna Kister

Pawe Kozera

Magorzata opiska

Zofia Romaszewska

Zbigniew Dowgiao

Stefan Szaciowski (w dn. 25 lutego wystpiem ze Stowarzyszenia Wolnego Sowa)

Waldemar Pernach

Ligia Urnia Grabowska

Teresa BochwicStrona 85 z 93

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski