Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

Oświadczenie Zarządu SWS w sprawie zwolnień w Polskim Radio.

Warszawa, 23 maja 2017 r.

 

Oświadczenie Zarządu SWS

w sprawie zwolnień w Polskim Radio.

 

Media publiczne powinny być wzorem rzetelności, obiektywizmu i pluralizmu.

Dlatego nie do przyjęcia jest zwolnienie dziennikarzy i redaktorów za wyrażane przez nich opinie czy z powodu zapraszanych do studia gości.

Można nie zgadzać się z poglądami głoszonymi przez prof. Jana Hartmana, ale to nie oznacza, że można go eliminować z debaty publicznej, a tym bardziej zwalniać jednego z redaktorów (Krzysztof Gottesman) i dziennikarza (Filip Memches) za zaproszenie go do takiej debaty w radiu - nomen omen "publicznym".

Tak jak nie do przyjęcia jest zdjęcie z anteny PR24 programu Zuzanny Dąbrowskiej za krytyczne poglądy wyrażone przez Nią w artykule na łamach dziennika Rzeczpospolita.

Źle się dzieje w Radiu publicznym PR24. Można i należy to naprawić. Liczymy na nowego dyrektora, Pawła Badzio, naszego kolegę z podziemia solidarnościowego, dla którego wolność słowa nie powinna pozostać pustym hasłem.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Walne Zgromadzenie Członków SWS

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 24 czerwca 2017 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 9.45, w drugim terminie na godz. 10.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)


Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 17 maja 2017 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2017 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za lata 2014-2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu w następnej kadencji;
9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Komisji Rewizyjnej w następnej kadencji;
10 Wybór Prezesa Zarządu na kadencję 2017-2020;
11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020;
12. Dyskusja o programie działania na następny rok;
13. Przyjęcie programu działania SWS na najbliższy rok;
14. Przyjęcie uchwał
15. Wolne wnioski; dyskusja;
16. Zamknięcie Walnego Zebrania;


Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 10 czerwca 2017 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl

Jednocześnie przypominamy o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Zaproszenie

25 maja (czwartek), godz. 17.30 - Przystanek Historia IPN

Spotkanie Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” poświęcone Marii Dmochowskiej – zmarłej w 2017 r. inicjatorce powstania Klubu, w latach 2006–2012 wiceprezes IPN. W programie wykład dr. Jana Olaszka oraz panel dyskusyjny z udziałem współpracowników Marii Dmochowskiej. Gościem specjalnym będzie Piotr Dmochowski-Lipski. Prowadzenie: dr Przemysław Gasztold-Seń.

Z żałobnej karty

Z żalem zawiadamiamy o śmierci
Marty Piszczatowskiej


- działaczki opozycji antykomunistycznej
- współpracowniczki podziemnych rozgłośni radiowych
- udostępniała swoje mieszkanie na potrzeby podziemnych teatrów
- w Studio wyborczym "Solidarność" odpowiadała za reportaże z okręgów wyborczych 1989 roku.


Msza święta odbędzie się 15 maja o godz. 11.00 w kościele pw św. Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 15 maja o godz. 13.00 na Cmentarzu w Antoninowie (cmentarz południowy).

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd i Biuro SWS

Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

W środę 10 maja o godz 13.30 w sali 101 im. Ignacego Daszyńskiego (bud. C-D), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbędzie się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936).

Zgłoszenie uczestnictwa w posiedzeniu podkomisji można przesyłać na adres kpsr(at)sejm.gov.pl

Msza św. w intencji Janusza Krupskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja br. o godz 16.00 w Kościele Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pw. św. Marcina (ul. Piwna 9/11 w Warszawie) odbędzie się Msza Święta w intencji Śp. Janusza Krupskiego, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w latach 2006-2010, tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

Z poważaniem,
Marta Milo

Departament Uroczystości
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychStrona 2 z 79

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski