Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

6 lipca 2017 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisa nowelizacj ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych.
Ustawa wchodzi w ycie z dniem 31 sierpnia 2017 roku i niesie za sob nowe uprawnienia dla dziaaczy opozycji antykomunistycznej.
Szef Urzdu do Spraw Kombatantw i Osb Represjonowanych, Jan Jzef Kasprzyk przygotowa szczegowe dokumenty opisujce m.in. zmiany wprowadzone przez nowelizacj ustawy, harmonogram procedury uzyskiwania statusu dziaacza opozycji. Wszystkie te dokumenty zebralimy i zaczylimy do tej wiadomoci.

Przypominamy, e w dalszym cigu w naszym Biurze przy Marszakowskiej 7 w Warszawie mona uzyska pomoc przy wypenianiu dokumentw, uzyska odpowiedzi na pytania dotyczce procedur zwizanych ze statusem dziaacza opozycji, Krzya Wolnoci i Solidarnoci, zaliczenia okresu dziaalnoci opozycyjnej do emerytury i w wielu innych sprawach

Przypominamy, e nadal prowadzimy Fundusz Zasuonych wspierajcy byych dziaaczy opozycji antykomunistycznej bdcych w trudnej sytuacji zdrowotnej czy finansowej.

http://sws.org.pl/images/ustawa/jjk pismo organizacje.pdf

http://sws.org.pl/images/ustawa/2.-wiadczenie-pienine.pdf

http://sws.org.pl/images/ustawa/3.-opieka-zdrowotna.pdf

http://sws.org.pl/images/ustawa/4.-harmonogram-czynnoci.pdf

http://sws.org.pl/?/ust?/5.-zasady-potwierdzania-statusu.pdf


Z wielkim alem zawiadamiamy, e w dniu 7 lipca 2017 roku w wieku 86 lat zmar

Bogusaw Jankowski

tumacz, psycholog, spoecznik, wiceprezes Towarzystwa Integracji Transportu, m Janiny Jankowskiej ? dziaaczki opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego, wsptwrczyni podziemnego Radia ?Solidarno?, internowanej w stanie wojennym.

Jance, rodzinie i najbliszym skadamy wyrazy gbokiego wspczucia.

Wpis Wojciecha Borowika na Facebook

Emocje polityczne sigaj zenitu. Powinien wkroczy arbiter.
Mam nadziej, e pan Prezydent sprbuje ostudzi temperatur sporu i zaprosi wszystkie zainteresowane strony do dialogu. W Paacu Prezydenckim.
Im szybciej, tym lepiej dla Polski.


Warszawa, 12 lipca 2017 r.

Jacek Sobala
Prezes Zarzdu
Polskie Radio S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

W zwizku z pojawiajcymi si w mediach informacjami o wysaniu na przymusowy urlop i planowanym zwolnieniu z pracy dziennikarza Wojciecha Dbrowskiego w zwizku z zadawaniem Pani Premier Beacie Szydo niewygodnych pyta w trakcie wywiadu, prosz o wyjanienie czy informacje te s prawdziwe.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik

/-/

Prezes Zarzdu
Stowarzyszenia Wolnego Sowa


Warszawa, 7 lipca 2017 r.

Apel Zarzdu Stowarzyszenia Wolnego Sowa

o opanowanie emocji i poszanowanie praw obywatelskich

w czasie ?smoleskiej miesicznicy?.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa z niepokojem przyjmuje zapowiedzi dotyczce przebiegu kolejnej ?smoleskiej miesicznicy?. Szanujemy prawo do demonstrowania swoich przekona. Uwaamy jednak, e korzystanie z niego nie moe by czone z jednoczesnym odmawianiem innym takiej moliwoci.

Apelujemy o opanowanie emocji i poszanowanie praw obywatelskich.

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa
Strona 11 z 91

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski