Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

List Prezesa Wojciecha Borowika do Prezydenta Dudy

Warszawa, 20 lutego 2017 r.


Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja założona przez działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z najwyższym niepokojem obserwuje postęp prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 936).

Pomimo jednoznacznych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości wyrażanych podczas uchwalania ustawy w poprzedniej kadencji parlamentu w 2015 roku o natychmiastowym uchwaleniu do niej dobrych zmian, po przejęciu przez PiS władzy mamy do czynienia z zablokowaniem prac nad ustawą w sejmie przez większość rządzącą.

Budzi to oburzenie środowiska dawnej opozycji. Wielu z nasz odchodzi w biedzie i chorobie, nie doczekując objęcia ich dobrodziejstwem ustawy.

Pomimo, przypadającej w tym roku 28 rocznicy wyborów czerwcowych z 1989 roku, bohaterowie tych przemian nie mogą liczyć na wsparcie wywalczonego przez siebie państwa.

Natomiast osoby, które swoją karierę zawdzięczają często żyjącym w nędzy i schorowanym bohaterom, nie wahają się czerpać garściami z finansowanych przez państwo posad i przywilejów. Pomimo uchwalenia ustawy dezubekizacyjnej, oprawcy często otrzymują świadczenia na dużo wyższym poziomie niż ich ofiary. Dlatego w dalszym ciągu nie możemy mówić o sprawiedliwości dziejowej i sprawiedliwym państwie.

W imieniu środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego zwracam się do Pana Prezydenta o interwencję w tej sprawie i podjęcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia zmian w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Każdy dzień zwłoki, to dzień naszej hańby wobec tych, którzy tych zmian nie doczekali.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Apel do Członków i Sympatyków SWS

Warszawa, 16 lutego 2017 r.

 

A P E L   D O   C Z Ł O N K Ó W   I   S Y M P A T Y K Ó W

Drogie Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele,

Dla każdej organizacji pozarządowej początek roku jest zawsze trudny. Jest to czas składania wniosków grantowych i starania się o uzyskanie dotacji na planowane działania. Dlatego pierwszy kwartał roku dla większości organizacji to walka o przetrwanie.

Dla Stowarzyszenia Wolnego Słowa ten rok jest wyjątkowo trudny. Walczymy o utrzymanie lokalu przy Marszałkowskiej 7, zarówno finansowe jak i formalnie.

Dlatego, zwracamy się do Was, naszych przyjaciół, kolegów, koleżanek, byłych współkonspiratorów, drukarzy, kolporterów, działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego z gorącym apelem o pomoc w utrzymaniu lokalu Stowarzyszenia i uniknięciu wyrzucenia na bruk.

Będziemy ogromnie wdzięczni za nawet najdrobniejsze darowizny, opłacenie składek członkowskich czy zwyczajne wsparcie Stowarzyszenia które pozwoli na spokojne doczekanie rozstrzygnięć konkursów dotacyjnych i grantowych.

Licząc na Wasze wsparcie,

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Odpowiedź MRPiPS ws. ustawy

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie losów nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

Z żałobnej karty

Z żałobnej karty

Z wielki żalem zawiadamiamy, że dzisiaj (10.02.17) w wieku 86 lat zmarła

Maria Dmochowska

Działaczka opozycji antykomunistycznej, wspaniała przyjaciółka i koleżanka.

 

Była wiceprezesem rady naczelnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Weszła w skład zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, była członkiem Rady Społecznej Funduszu Zasłużonych.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Odznaczona Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Wolności i Solidarności.

W trakcie II wojny światowej należała do Armii Krajowej (pseud. Maja, Kompania Lotnicza dowodzona przez porucznika Tadeusza Gaworskiego, pseud. Lawa, Grupa Kampinos). Uczestniczyła w walkach w Puszczy Kampinoskiej latem 1944. Od 1945 do 1950 mieszkała w Warszawie, uczyła się w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, była instruktorką ZHP. Za sprzeciwianie się procesowi poddawania ZHP kontroli partii komunistycznej uniemożliwiono jej studiowanie w rodzinnym mieście. W 1955 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, następnie uzyskała stopień doktora nauk medycznych oraz specjalizacje w dziedzinie hematologii i organizacji ochrony zdrowia.

Za otwarte występowanie w obronie prześladowanych przez PZPR współpracowników pochodzenia żydowskiego w latach 1967–1968 została usunięta z Akademii Medycznej. W latach 70. związała się z opozycją demokratyczną. Do „Solidarności” wstąpiła w 1980, wchodziła w skład zarządu regionu łódzkiego. Była delegatem na I KZD związku w Gdańsku. Została internowana pierwszego dnia stanu wojennego, zwolniono ją pod koniec marca 1982, po czym nadal działała w podziemnych strukturach łódzkiej „Solidarności”.

W 1989 została posłanką X kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego (przystąpiła do ROAD). Zasiadała także w Sejmie I oraz II kadencji z listy Unii Demokratycznej. Sprawowała mandat radnej sejmiku łódzkiego w latach 1998–2002 z rekomendacji Unii Wolności. Od grudnia 2000 pracowała jako doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W dniu 31 maja 2006 została przez Janusza Kurtykę powołana na stanowisko wiceprezesa IPN. Na stanowisku pozostała także po objęciu stanowiska prezesa IPN przez Łukasza Kamińskiego w 2011. Funkcję tę sprawowała do 30 czerwca 2012.

źródło: Wikipedia

Apel o krew dla Tadeusza Jedynaka

Warszawa, 10 lutego 2017 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przyjaciele,

Nasz kolega, członek Stowarzyszenia, członek Konwentu Seniorów Solidarności Tadeusz Jedynak będzie przechodził operację w szpitalu MSWiA.

Prawdopodobnie będzie potrzebna krew dla Tadeusza. Centrum Krwiodawstwa przy Szpitalu MSWiA przyjmie każdą krew, niezależnie od grupy.

Dlatego, zwracamy się z apelem o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa przy Szpitalu MSWiA w celu oddania krwi dla Tadeusza.

Centrum Krwiodawstwa czynne jest w godz. 8.00 – 13.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt z Centrum w celu umówienia godziny i daty oddania krwi: 22 508 13 12, 22 508 12 10

Prosimy o zaznaczenie że, krew jest dla Tadeusza Jedynaka który leży na oddziale chirurgii gastrologicznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 22 508 12 17 w sekretariacie Oddziału.

Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie.

Biuro Zarządu SWSStrona 6 z 79

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski