Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności

WZC 2016

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 10 września 2016 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.
Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2.    Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2016 r.;
3.    Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5.    Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2015 r. do września 2016 r.;
6.    Informacja o sytuacji finansowej SWS w 2016 r.;
7.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
8.    Przyjęcie programu działania SWS na następny rok;
9.    Wolne wnioski; dyskusja;
10.    Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą w dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl


Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Do pobrania:

Sprawozdanie Merytoryczne

Sprawozdanie Finansowe

Kwatera Solidarności

Odpowiedź Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy na wystąpienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Kwatery Solidarności na Warszawskich Powązkach.

Ulgowa komunikacja dla działaczy opozycji

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego nie widzi możliwości wprowadzenia ulg w związku ze znikomą liczbą beneficjentów, nie wziął pod uwagę nawet aspektu honorowego takiej ulgi.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wprowadził ulgowe przejazdy Warszawską Koleją Dojazdową (WKD), ulgą handlową w Kolejach Mazowieckich w programie "Firma z KM" objął działaczy opozycji a także przesłał listę instytucji kultury w których byli działacze opozycji antykomunistycznej uzyskają ulgowy wstęp.

Brawo Panie Marszałku.

KK

 

Z żałobnej karty

Z żałobnej karty

Małgorzata Bartyzel
Zasnęła 23.lipca 2016.


Studiowała polonistykę w Łodzi. W r.1977 jedna z aktywniejszych studentek zbierających podpisy pod petycją w obronie represjonowanych robotników radomskich.  Wcześniej [1975/76] pod petycją ws zmian Konstytucji. Od 1978 działaczka Ruchu Młodej Polski związana (wraz z mężem) z „Bratniakiem’ Potem działaczka „Solidarności” internowana od pierwszego do ostatniego dnia w obozie dla kobiet  w Gołdapi.


Była radną Rady Miejskiej w Łodzi z listy AWS. Była członkiem Przymierza Prawicy i przewodniczącą jego Zarządu w Łodzi. Po połączeniu PP z PiS została posłem V kadencji w Sejmie przewodniczyła grupie polsko-francuskiej. Następnie związała się z Prawicą Rzeczypospolitej. Zaangażowanie zawodowe doktorat nauk humanistycznych UŁ, m.in. prorektor Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, Dyrektor Wydziału Kultury UMŁ, szef Wydziału Kultury w Wilanowie, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  Małgorzatą Bartyzel  mianowana została przez Prezydenta Republiki Francuskiej kawalerem Narodowego Orderu Zasługi:”Małgorzata Bartyzel, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier de l’Ordre national du Mérite”. 11.06.2013

Autorka „Sztuki i narodu”* (praca doktorska w UŁ)  Publicystka i autorka recenzji na łamach „Naszego Dziennika”, „Aspektu Polskiego”, „Kroniki Miasta Łodzi” innych pism. Autorka projektów kulturalnych. Dziennikarka agencji prasowej „Solidarności” BIPS , „Dziennika Łódzkiego”, „Nowego Świata”. Przewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich.
Dzielny, serdeczny, prawy człowiek.

*Małgorzata Bartyzel, Sztuka i Naród w Wielkim Teatrze Świata, Marszałek, 2007, ISBN 83-7441-036-1

Apel Wojciecha Borowika do Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza

Apel Wojciecha Borowika do Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza

10 kwietnia to dzień pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. To Sejm powinien w odpowiedni sposób zadbać o ich upamiętnienie.
Dlatego apeluję do Jarosława Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej, która w godny sposób uhonoruje pamięć o śp Prezydencie Lechu Kaczyńskim i wszystkich ofiarach katastrofy.
Jednocześnie apeluję, żeby nie łączyć tragedii smoleńskiej z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego, żeby uczczenie pamięci tragicznego lotu nie było dodatkiem do innych uroczystości, ale osobnym podniosłym wydarzeniem.Strona 9 z 76

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski