Przejdź do treści

SALON ARTYSTYCZNY MARSZAŁKOWSKA 7 6.11. / poniedziałek / godz. 19.00 / Stowarzyszenie Wolnego Słowa , ul. Marszałkowska 7 STYCZNIOWI POWSTAŃCY Koncert słowno-muzyczny dla upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

SALON ARTYSTYCZNY MARSZAŁKOWSKA 7

 

6.11. / poniedziałek / godz. 19.00 / Stowarzyszenie Wolnego Słowa , ul. Marszałkowska 7

 

STYCZNIOWI POWSTAŃCY
Koncert słowno-muzyczny dla upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

 

Andrzej Kołakowski – muzyka, śpiew
Dawid Malec – słowo

 

Anna Kołakowska – scenariusz
 

Na program koncertu składają się autorskie utwory muzyczne Andrzeja Kołakowskiego - znanego poety, muzyka, wykładowcy, działacza opozycji w okresie PRL.

Warstwę słowną stanowią opracowania historyczne na temat genezy, przebiegu i skutków powstania oraz wyimki z pamiętników, opisów naocznych świadków i uczestników zrywu, które zaprezentuje Dawid Malec, aktor Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Usłyszymy m.in. wspomnienia m.in. Franciszka Von Erlacha, podpułkownika sztabu artylerii szwajcarskiej, który w 1863 r. został wysłany przez rząd Szwajcarii, jako obserwator do oddziałów powstańczych w Polsce; Agatona Gillera – dziennikarza, pisarza, konspiratora i działacza niepodległościowego, członka i prezesa Rządu Narodowego (1863); Wandy, Bronisławy Umińskiej z Wolskich, działaczki oświatowej i kobiecej związanej z grupą Entuzjastek, uczestniczek powstania styczniowego; Ludomira Grzybowskiego, uczestnika powstania styczniowego.

Scenografię wydarzenia stanowią grafiki Artura Grottgera, malarza, jednego z czołowych przedstawicieli romantyzmu w malarstwie polskim, ilustratora, rysownika, autora cyklu „kartonów” o powstaniu styczniowym.

 

SALON ARTYSTYCZNY MARSZAŁKOWSKA 7   6.11. / poniedziałek / godz. 19.00 / Stowarzyszenie Wolnego Słowa , ul. Marszałkowska 7   STYCZNIOWI POWSTAŃCY Koncert słowno-muzyczny dla upamiętnienia 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego