Przejdź do treści

Bibuła 11

*
Data wydania
Nr
11
Redakcja

Katarzyna Boruń-Jagodzińska
Zofia Domaniewska
Jacek Giżyński
Marek Kossakowski
Jan Strękowski
Małgorzata Zaremba

Spis treści
 1. Wolność i Pokój
 2. Fragment przysięgi wojskowej z czasów PRL
 3. Kalendarium
 4. Antykomunistyczna socjalistka
 5. KOR od kuchni
 6. Baśka - Wspomnienie o Barbarze Śreniowskiej-Szafran /1949-2013/
 7. Niebohaterowie
 8. Zapis
 9. Deklaracja Założycielska Ruchu Wolność i Pokój
 10. Jak to się zaczęło? 
 11. SB i kontrwywiad wojskowy wobec Ruchu WiP
 12. WiP w oczach GZP LWP
 13. WiP a świat
 14. Ściana Lennona
 15. Marek Bik - konfederat, który został wipowcem
 16. Wojenna cenzura
 17. Czasopisma Ruchu Wolność i Pokój na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej
 18. Jak to drzewiej z Janosikiem było
 19. Książki wydane przez Ruch WiP na podstawie zbiorów BN i BJ
 20. XX razy ŚWIAT
 21. SWS. Co zrobiliśmy

Tym razem Ruch „Wolność i Pokój", czyli kolejne po KOR i „Solidarności" pokolenie, które porwało się z motyką na słońce...

Jan Strękowski