Przejdź do treści

Galeria / Multimedia

Typ wpisu

Henryk Wujec  – polski fizyk, polityk i działacz społeczny.

Piotr Jakub Szwajcer – polski wydawca, członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, współzałożyciel wydawnictwa CiS.

Tadeusz Jan Szozda – polski działacz opozycyjny w PRL, urzędnik państwowy po 1989, związany z kolejnictwem.

Wiesław Piotr Kęcik – filozof, działacz opozycji niepodległościowej w PRL, członek organizacji Ruch, członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.

Jacek Knap - wiceprzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Nowotki w Warszawie, członek Zarządu Regionu Mazowsze

Krzysztof Edmund Śliwiński – polski działacz katolicki, uczestnik opozycji demokratycznej w okresie PRL, dyplomata.

Jerzy Stasiak - członek Tymczasowego Zarządu NSZZ Mazowsza, a następnie członkiem MKZ NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze, członek Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie.

Dariusz Bolesław Kupiecki – polski matematyk i informatyk, menedżer, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik KOR.

Gabriel Janowski – polski polityk ruchu ludowego, doktor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, pełnił funkcję ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej 

Andrzej Zieliński - Współpracował z KSS KOR, kolportował nielegalne wydawnictwa. Pełnił funkcję drukarza NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze.

Witold Janusz Chodakiewicz – polski urzędnik, działacz opozycji demokratycznej w PRL

Marian Waldemar Kuczyński – polski ekonomista, dziennikarz, publicysta i polityk, w latach 1990–1991 minister przekształceń własnościowych.