Przejdź do treści

Galeria / Multimedia

Typ wpisu

Henryk Lipszyc – polski japonista, tłumacz i dyplomata.

Andrzej Karol Rosner – polski działacz opozycji w PRL, wydawca, społecznik, urzędnik.

Józef Taran – polski menedżer, działacz opozycji antykomunistycznej.

Janusz Adam Onyszkiewicz – polski polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, wiceprzewodniczący PE.

Andrzej Werner – polski krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN.

Benedykt Filoda - pracownik Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Organizator akcji protestacyjnych i kolporter podziemnej prasy. 

Jan Lityński – polski polityk, publicysta, obrońca praw człowieka i  dysydent. Uczestnik wydarzeń marcowych w 1968, członek Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, działacz i doradca władz NSZZ „Solidarność”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Poseł na Sejm X, I, II i II…

Zbigniew Knap, - przew. Komitetu Założycielskiego w dyrekcji MZK w Warszawie, delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek ZR Mazowsze, delegat na I KZD i II WZD Regionu Mazowsze., członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

 

Emil Morgiewicz – polski działacz niepodległościowy w czasach PRL, jeden z twórców podziemnej organizacji Ruch. Jeden z redaktorów pierwszego pisma niezależnego „drugiego obiegu”, które zaczęło ukazywać się w PRL po upadku powojennej konspiracji.

Janusz Ryszard Korwin-Mikke - polski polityk i publicysta. Założyciel i prezes Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Prawicy i partii KORWiN. Poseł na Sejm I i IX kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Stanisław Karpezo - współorganizator strajku w ZM Ursus, współzałożyciel Regionalnego KOWzP w Warszawie, współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości.

Tomasz Jastrun - polski poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”, a także dziennikarz radiowy.

Ryszard Bugaj – polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. 

Janusz Klemens Głuszkiewicz - Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym Stacje Radiowe i Telewizyjne. 

Jan Rulewski – polski polityk i związkowiec, poseł na Sejm I, II i III kadencji senator VII, VIII i IX kadencji.

Zbigniew Bujak – polski polityk i politolog, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, poseł na Sejm I i II kadencji

Mirosław Odorowski - działacz opozycji antykomunistycznej