Przejdź do treści

Galeria / Multimedia

Typ wpisu

Ryszard Piotr Wyżga - uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni im. A. Warskiego, członek KS na Wydz. W-3, członek straży strajkowej. Drukarz odezw i ulotek. Organizator zbiórek pieniędzy, zakupu i przerzutu do Polski maszyn drukarskich i materiałów poligraficznych.

Krystyna Graef - lekarka, organizatorka konwojów pomocy humanitarnej dla Polaków w czasie stanu wojennego

Krzysztof Jan Kasprzyk – polski poeta i nauczyciel, działacz emigracyjny.

Mieczysław Zarzyczny - współorganizator strajków w KWK Piast, organizator żywności dla strajkujących pod ziemią, organizator zagranicznej pomocy dla środowisk opozycyjnych w kraju. Członek założyciel Kongresu Polonii w Niemczech; członek założyciel Zarządu Polskiego Forum w Niemczech, członek Komitetu Założycielskiego Polskiej Rady w Niemczech.

Kornel Andrzej Morawiecki - polski polityk, fizyk i nauczyciel akademicki. Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

Józef Lebenbaum – polski dziennikarz i działacz emigracyjny, organizator pomocy dla opozycji antykomunistycznej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku.

W 2018 roku Stowarzyszenie Wolnego Słowa obchodziło swoje 15 lecie powstania. Dzięki dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje – 2018” powstał 28 minutowy film dokumentalny o historii SWS.

Sobota, 10 listopada godz. 16.00, siedziba SWS przy ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie..