Przejdź do treści

Konferencja: Co nam zostało z 4 czerwca?

Data zdarzenia

Konferencja: Co nam zostało z 4 czerwca? Panel dyskusyjny

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Przedstawiciele władz komunistycznych PRL zagwarantowali sobie obsadę co najmniej 65% miejsc w Sejmie a pozostałe mandaty poselskie dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie miała charakter otwarty i demokratyczny. Do startu w wyborach dopuszczeni zostali przedstawiciele różnych środowisk opozycji Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także 99 na 100 miejsc w odrodzonym Senacie. Obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z listy krajowej, obejmującej większość przywódców reżimu. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce i zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.

źródło: opracowanie własne i wikipedia.