Przejdź do treści

Konferencja: Rolników droga do Niepodległości

Data zdarzenia

Konferencja "Rolników droga do Niepodległości"

Konferencja odbyła się 23 września 2017 r. o godz. 10.00

Panel I: Opozycja środowisk rolniczych przed 1980 r.
Moderator: dr Grzegorz Majchrzak
Prelegenci: Wiesław Kęcik, Tomasz Truskawa, Grzegorz Wołk

Panel lI: Niezależne organizacje rolnicze w okresie „karnawału" Solidarności (od strajków 1980 roku do wprowadzenia stanu wojennego) Moderator: Tomasz Truskawa
Prelegenci: dr Tomasz Kozłowski, Gabriel Janowski, Tadeusz Kensy

Panel Ili: Rolnicy w drodze do niepodległości (od stanu wojennego do wyborów czerwca 1989 roku)
Moderator: Tadeusz Wojciechowski
Prelegenci: dr Jan Olaszek, Jacek Szymanderski, Janusz Szkutnik

Konferencja została dofinansowana ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych