Przejdź do treści

Notacje Filmowe: Roman Bielański

Data zdarzenia

Roman Bielański – polski urzędnik i przedsiębiorca, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL.

Brał udział w manifestacjach studenckich w okresie marzec 1968 oraz w wiecach robotniczych w Zakładach Mechanicznych Ursus, gdzie pracował w latach 1973–1982. W 1980 wstąpił do „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego był we władzach podziemnych struktur związku. W kwietniu 1982 znalazł się w pięcioosobowym ścisłym kierownictwie Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” (pseudonim Władek), jednej z największych organizacji niejawnych w tym czasie. W listopadzie 1982 został tymczasowo aresztowany, skazano go na karę dwóch lat pozbawienia wolności w tzw. procesie kierownictwa MRKS. Zwolnienie uzyskał w sierpniu 1983 w związku z amnestią.

Kontynuował działalność opozycyjną, m.in. w ramach Polskiej Partii Niepodległościowej. Od 1988 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego. W 1990 został pierwszym sekretarzem generalnym Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Od 1994 należał do Unii Wolności. Był członkiem zarządu dzielnicy Mokotów (1995–1998). W 2001 wstąpił do Platformy Obywatelskiej

Został członkiem Stowarzyszenia Wolnego Słowa i przewodniczącym mazowieckiego oddziału tej organizacji.

 

żródło: Wikipedia