Przejdź do treści

Notacje Filmowe: Zbigniew Janas

Data zdarzenia

Zbigniew Piotr Janas – polski polityk, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji

W 1973 ukończył Technikum Kolejowe im. Jana Rabanowskiego w Warszawie. Od 1974 do 1978 pracował jako maszynista kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota. Następnie przez trzy lata był zatrudniony w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus na stanowisku elektromontera.

W latach 1978–1980 był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1980 wstąpił do „Solidarności”, kierował związkiem w Ursusie. Od 1981 wchodził w skład Komisji Krajowej. W czasie stanu wojennego ukrywał się, zasiadał w podziemnych władzach związku. W latach 1985–1989 był działaczem podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, a w 1989 założycielem Solidarności Polsko-Węgierskiej. W drugiej połowie lat 80. pracował w Spółdzielni Pracy Unicum, był też założycielem i udziałowcem Loran CKM Sp. z o.o.

Od 1989 do 2001 pełnił funkcję posła na Sejm X, I, II i III kadencji . Należał do Ruchu Obywatelskiego Akcja DemokratycznaUnii DemokratycznejUnii Wolności i Partii Demokratycznej – demokraci.pl.

źródło: Wikipedia