Przejdź do treści

Notacje SWS: Jan Kossakowski

Data zdarzenia

Jan Kazimierz Kossakowski - od roku 1931 obywatel Saskiej Kępy, związany z nią nie tylko zamieszkaniem, ale i działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, początkowo także pracownik (asystent prof. Kazimierza Drewnowskiego).

Od roku 1942 w konspiracji, początkowo w Harcerstwie Polskim, a od 1944 w NOW (Batalion Gustaw). Po wojnie w ramach ZHP kontynuował działalność niepodległościową, za co został w roku 1952 aresztowany i skazany na 5 lat więzienia z §86 KKWP. Śledztwo odbywał na Rakowieckiej i w III WKS na 11 Listopada, a karę w kamieniołomie Piechcin - Wapienno. Zwolniony warunkowo po 1/3 wyroku. Nie mogąc wrócić do pracy z młodzieżą znalazł zatrudnienie w resortowym Instytucie Elektrotechniki, a następnie w przemyśle lampowym (Z-dy im Róży Luksemburg). Ostatnie 20 lat pracy zawodowej jako dyrektor w Biurze Badawczym ds. Jakości (Stowarzyszenia Elektryków Polskich).

Od roku 1950 działał społecznie w Polskim Komitecie Oświetleniowym (którego jest obecnie honorowym przewodniczącym), a przez 12 lat sprawował funkcję V-prezydenta w Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE).

W latach 1971 – 73 odbywał studia uzupełniające w Wielkiej Brytanii, utrzymując się jako doradca techniczny w przemyśle lampowym. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły mu na działanie jako ekspert UNIDO i UNDP (misje do Jugosławii i Chin). W okresie stanu wojennego od 1951 do Okrągłego Stołu działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, a obecnie jest jednym z trzech dysponentów zespołu archiwalnego tego Komitetu, zdeponowanych z jego inicjatywy w AAN.

Zespół ten został uzupełniony przez blisko 100 relacji poszkodowanych w stanie wojennym (świadectwa historii mówionej) zbierane w całej Polsce ramach misji Fundacji Korpus Ochotników Specjalistów (ustanowionej przez Jana Kossakowskiego w roku 2003) oraz w Norwegii (wspólnie z Archiwami Państwowymi). Fundacja ta kontynuuje obecnie misję „Ocalmy od zapomnienia” opracowując i publikując materiały (wystawy planszowe, broszury) na temat obrony Warszawy we wrześniu 1939, a ostatnio o gen. Stanisławie Sosabowskim. W latach 2011 – 2012 doprowadziła do powstania stałej aranżacji rzeźbiarskiej „Symbol wrześniowej Barykady 1939” i przeprowadza coroczne obchody rocznicowe dla dorosłych, a także w formie dydaktycznych zabaw dla dzieci.

W latach 1989 – 2004 Jan Kossakowski jako przedstawiciel brytyjskiej organizacji dobroczynnej British Executive Service Overseas zorganizował ponad 400 misji brytyjskich ekspertów-wolontariuszy do polskich placówek, których nie stać było na odpłatnych specjalistów, za co otrzymał oficerski Order Imperium Brytyjskiego (OBE). Był członkiem założycielem ROADu, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Żonaty z Henryką Łucją Kossakowską, jeden syn Marek Kossakowski.