Przejdź do treści

Spotkanie po latach... Środowisko Polskiej Partii Socjalistycznej odtworzonej w Polsce w 1987r.

Data zdarzenia

Konferencja w trybie zdalnym z 21 Listopada 2020r., dofinansowana przez Narodowy instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze Środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030