Przejdź do treści

Konferencja Różne oblicza "Robotnika"

Data zdarzenia

Konferencja w trybie zdalnym z 21 Listopada 2020r, dofinansowana przez Narodowy instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze Środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030