Przejdź do treści

Internowani w Białołęce - Piotr Szwajcer - notacje filmowe

Data zdarzenia

Na przełomie 1976 i 1977 podjął współpracę z Komitetem Obrony Robotników, zajmował się składaniem Biuletynu Informacyjnego KOR. Następnie zajmował się składem w NOW-ej, a od 1979 koordynował w Oficynie kolportaż publikacji. Równocześnie studiował psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1980 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS, ale do samego zrzeszenia nie wstąpił, poświęcając się działalności w NOW-ej.

Od 13 grudnia 1981 do 10 lipca 1982 był internowany. Jesienią 1982 powrócił do kierownictwa NOW-ej, do 1989 ponownie odpowiadał za pion kolportażu. W 1985 ukończył studia psychologiczne.

w latach 1988-1990 był także działaczem Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych, w latach 1989-1990 współwłaścicielem hurtowni książek niezależnych wydawców "Stowarzyszenie Wolnego Słowa". W 1989 należał do założycieli Polskiej Izby Książki oraz Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. W 1990 podpisał deklarację założycielską ROAD.

Od 1992 jest współwłaścicielem wydawnictwa CiS (z Ewą Szwajcer). Przetłumaczył na polski kilka książek, m.in. Bóg urojony Richarda Dawkinsa.

W 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (M. P. nr 13 z 3 marca 2009 poz. 163)

 

Źródło: Wikipedia