Przejdź do treści

Internowani w Białołęce - Witold Chodakiewicz - notacje filmowe

Data zdarzenia

Witold Janusz Chodakiewicz, ur. 21 IX 1937 w Wilnie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Wodnego (1960).

1953-1968 w ZSP, 1962-1963 członek Rady Naczelnej, 1963-1968 członek, sekretarz, wiceprzewodniczący i członek Naczelnego Sądu Koleżeńskiego; w 1968 wystąpił z ZSP i zwrócił Złotą Odznakę. Uczestnik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (Wlk. Brytania 1985, RFN 1986). 1960-1962 stażysta w Hydrobudowie w Gdańsku; 1963-1971 kierownik pracowni w Zakładzie Badań i Doświadczeń Budownictwa Wodnego w Warszawie, w 1963 w Holandii stypendysta International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, 1971-1977 specjalista w ZBiD Budownictwa Kolejowego w Warszawie,1977-1982 kierownik Centralnego Laboratorium Budownictwa Kolejowego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych 7 w Warszawie. 1977-1980 współpracownik KSS KOR, zbierał pieniądze dla represjonowanych, drukarz „Komunikatu” KSS KOR, kolporter.

16 IX – 27 X 1980 wiceprzewodniczący Komisji Redakcyjnej Protokółu Uzgodnień Branżowych wynegocjowanego przez przedstawicieli załóg Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego/PRK z ministrem komunikacji w Morzyczynie i Międzyzdrojach, w 1981 wiceprzewodniczący Stałej Komisji nadzorującej realizację PUB; od 14 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w PRK 7, w VI i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Mazowsze, IX/X 1981 delegat na I KZD, w 1981 redaktor pisma „Solidarność PBK/PRK”; przewodniczący Rady Pracowniczej PRK 7.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 12 VI 1982; od VIII 1982 przewodniczący Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” PBK/PRK i koordynator Funduszu Pomocy PBK/PRK dla osób uwięzionych; we IX 1982 zwolniony z pracy. 1982-1990 adiunkt w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. 1982-1989 kolporter podziemnych wydawnictw; 1983-1990 redaktor „Solidarności Podziemnej PBK/PRK”; od 1984 współorganizator kolportażu 500-750 egz. „Tygodnika Mazowsze” do struktur PBK/PRK w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, stopniowo rozszerzanego na in. miasta.

1989-1999 członek Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą Samostanowienie, 1999-2007 przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji. W 1989 delegat na III WZD „S” Regionu Mazowsze, do VII 1990 członek ZR, w IV 1990 delegat na II KZD. 1990-1993 i 1998-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej; XII 1990 – V 1992 szef zespołu rządowego, który wynegocjował warunki wycofania z Polski i tranzyt z Niemiec jednostek armii sowieckiej. 1994-1997 własna działalność gospodarcza. 2003-2007 pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. budowy trasy Mostu Północnego; 2003-2005 przewodniczący Rady Nadzorczej Metra Warszawskiego. Od IX 2007 na emeryturze.

Autor ok. 30 publikacji i referatów z zakresu transportu i technologii budownictwa.

Laureat nagród za prace badawcze (zespołowe): Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki (1969), Ministra Budownictwa (1974), nagroda I stopnia Ministra Komunikacji (1984); odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

 

Anna Grażyna Kister

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej