Przejdź do treści

Internowani w Białołęce - Dariusz Kupiecki - notacje filmowe

Data zdarzenia

Dariusz Kupiecki - W czasie studiów był współorganizatorem akcji zbierania podpisów pod listem protestacyjnym przeciwko zmianom w Konstytucji PRL (1975). Od 1976 był współpracownikiem KOR, następnie KSS „KOR”, w 1976 r. był koordynatorem akcji pomocy dla robotników Ursusa represjonowanych po wydarzeniach czerwcowych 1976 r. W latach 1976–1977 zajmował się również m.in. pomocą techniczną przy wydawaniu Komunikatów KOR.

Był współzałożycielem, autorem, redaktorem i organizatorem kolportażu niezależnego pisma „Robotnik” (1977–1981)

Był również organizatorem kolportażu i kolporterem publikacji Nowej, w latach 1977–1979 był jej technicznym współpracownikiem. 14–19 grudnia 1979 r. został aresztowany za zorganizowanie demonstracji w rocznicę Grudnia 1970.

W sierpniu 1980 r. był uczestnikiem akcji wspierania strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina (organizowanie materiałów poligraficznych, przekazywanie informacji), trzykrotnie zatrzymywany na 48 godzin, aresztowany, zwolniony w wyniku protestu kolegów z pracy.

Od września 1980 r. był członkiem „Solidarności” – był członkiem Komitetu Zakładowego w IMM PAN. W okresie od września 1980 r. do grudnia 1981 r. współorganizował zakładanie bibliotek wydawnictw niezależnych w ok. 300 bibliotekach zakładowych Regionu Mazowsze. Od grudnia 1981 r. był członkiem Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”. 13 grudnia 1981 r. internowano go w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, następnie w Jaworzu i Darłówku, zwolniony 23 grudnia 1982 r. W 1983 r. był członkiem TKZ w IMM PAN. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom i innym represjom.

Źródło: Wikipedia