Przejdź do treści

Bibuła 12+1

*
Data wydania
Nr
13
Do pobrania
Bibuła 2015 (8.24 MB)
Redakcja

Jacek Giżyński
Grzegorz Majchrzak
Jan Strękowski

Spis treści
 1. Zanim stanęła stocznia
 2. Karnawałowa bibuła
 3. Będą młodą konspirą w prylu...
 4. Zamiast porozumienia mogła być pacyfikacja
 5. Spotkanie na wyspie Brioni - Nieznany epizod polskiego lata 1980
 6. Apel
 7. Nie wszystek umrę...
 8. Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
 9. ankieta
 10. Wniosek o świadczenia pieniężne
 11. Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
 12. Wniosek o przyznanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych składany przez członka rodziny osoby zmarłej
 13. Pierwszy był Szczecin
 14. Prasa niezależna 1980-81
 15. Sierpień okiem SB
 16. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wolnego Słowa czerwiec 2014-czerwiec 2015

To był czas - jak mówi w tym numerze „Bibuły" Włodek Cichomski, mój przyjaciel z „Tygodnika Wojennego" kiedy wszyscy unosili się co najmniej pół metra nad ziemią. Czas, kiedy istniały: przyjaźń, zaufanie, prawda, wspólny cel, no i solidarność. Ta pisana z małej litery. Nawet nie warto pytać, czy coś z tego zostało...

Jan Strękowski