Przejdź do treści

Bibuła 21

*
Data wydania
Nr
21
Liczba stron
244
ISBN/ISSN
ISBN 978-83-62699-19-3
Do pobrania
Bibuła 2023 r. (12.65 MB)
Redakcja

Redakcja: Jacek Giżyński, Jan Strękowski
Współpraca: Grzegorz Majchrzak, Joanna Bachtin

Spis treści

Przyrzeczenie Harcerskie    4

Prawo Harcerskie    4

Na przekór PR    5

Harcerstwo niepokorne i Warszawska Szesnastka    6

Wychowanie harcerskie w Czarnej Siedemdziesiątce    40

Wagant 1978    55

Była wiosna    57

Harcerstwo niezależne i tzw. niepokorne 1980–1989    78

Zawiszak    82

Na przekór i pod prąd    84

Kalendarium KIHAM    100

Idą skauci łez doliną    114

„Bratnie Słowo” Pismo Kręgu Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego Warszawa    120

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie    122

Wydawcy z Rakowieckiej    125

Fałszywkami w opozycję    126

Fałszywki SB (lata 70-te)    132

Fałszywa TM-ka    138

„Fałszywki” we Wrocławiu    139

Drukarze z Rakowieckiej    156

„Francuskie” fałszywki    159

Jak „przedłużano“ współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa    163

Rokosze, konfederacje, prowokacje    170

„Lojalka Kaczyńskiego”    175

„Fałszywki” – metoda dezinformowania i dezintegrowania opozycji w PRL    181

Egzotyczne kwiaty opozycji.     191

Dziennik stanu wojennego    192

Ocalone z kipiszu    195

Bieg z przeszkodami. Autoportret w pękającym zwierciadle (fragmenty)    197

Notatki z miejskiego spacerniaka    216

„Harcerz pije i pali/ tak żeby go nie złapali”. Tak mawiano w PRL o organizacji, która
nosiła dumną nazwę Związek Harcerstwa Polskiego. Podziemie tworzyły grupy i grupki,
ugrupowania, struktury, wolni strzelcy oraz ci, którzy działali w ramach jakichś organizacji.
Wśród tych, którzy walczyli z komuną, nie zabrakło także harcerzy.

Ba, w podziemiu byli nawet… funkcjonariusze SB. I też wydawali własne pisma,
choć chętniej podrabiali te wydawane przez nas.

O tym wszystkim i nie tylko o tym traktuje ten zeszyt „Bibuły”.
Jan Strękowski