Przejdź do treści

Bibuła 3

*
Data wydania
Nr
3
Do pobrania
Bibuła 2005 (556.55 KB)
Redakcja

Jan Strękowski
Katarzyna Boruń-Jagodzińska,
Jacek Giżyński

Spis treści
 1. W podziemiu
 2. Salon Walendowskich
 3. Spis pism literackich, społeczno-kulturalnych i polityczno-kulturalnych 1976-89 (wybór)
 4. Klub graczy i kaseta widmo
 5. Wszystko idzie z biegiem życia
 6. Kościelny azyl
 7. Kto o tym pamięta?
 8. Obecność
 9. Teatry drugiego obiegu
 10. Nagrody Kulturalne Solidarności
 11. Dni wolnego słowa

Trzeci zeszyt „Bibuły” poświęcić chcemy kulturze niezależnej w latach 1976-89. To tylko 13 lat, ale aż trzy różne okresy.