Przejdź do treści

Bibuła 8

*
Data wydania
Nr
8
Do pobrania
Bibuła 2010 (6.71 MB)
Redakcja

Jan Strękowski
Małgorzata Zaremba
Jacek Giżyński
Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Spis treści
 1. Myśmy istnieli 
 2. Prasa zakładowa „Solidarności" we Wrocławiu
 3. Warszawska prasa zakładowa
 4. Mowa
 5. Portowiec
 6. „Dociekać prawdy - głosić prawdę" - Solidarność Radia i Telewizji
 7. Tropiciele
 8. Szkoła sitodruku
 9. Nigdy - Nigdy
 10. Za jednym zamachem (rakla) czyli z rozdroży bibuły
 11. My o Sobie
 12. Wydawnictwa niezależne w Płocku
 13. Janusz Krupski 9.05.1946 - 10.04.2010
 14. Stefan Melak 13.08.1946 - 10.04.2010
 15. Stowarzyszenie Wolnego Słowa - co zrobiliśmy
 16. Za waszą i naszą!

Myśmy istnieli - mówi Klaudia Rotmanova, Rosjanka, przyjaciółka Polski, poetka, dziennikarka, a przede wszystkim dysydentka w ZSRR, jedna z tych, którzy mierzyli się z niedźwiedziem, mimo braku widoków na wygraną. My w Polsce mierzyliśmy się z tym samym niedźwiedziem. Ale był nas wielu. Tytułów prasy zakładowej „Solidarności, których wysyp nastąpił po Sierpniu, były setki. Ta prasa, często skromna, o niewielkich nakładach, nawet nieczytelna, bywała wydawana przez całe lata 80 ub. wieku, mimo represji stanu wojennego. Była najbliżej zwykłych szarych członków „Solidarności", pomagając im przetrwać najgorszy czas. A więc pamiętajmy o niej.

Jan Strękowski