Przejdź do treści

Notacje SWS: Hanna Labrenz Weiss

Data zdarzenia

dr Hanna Labrenz Weiss - historyk, politolog. W latach 1974-1978 studiowała dziennikarstwo i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i w latach 198101985 Historię i nauki polityczne na Freie Universität Berlin

Założyciel i kierownik naukowy Federalnego Urzędu do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD w Berlinie (znanego jako Urząd Gaucka).

Autorka publikacji dotyczących powojennej historii Polski i Niemiec.