Przejdź do treści

Notacje SWS: Alexander Zając

Data zdarzenia

Alexander Zając  - prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, redaktor naczelny kwartalnika Polonia