Przejdź do treści

Notacje SWS: Wiktor Jerzy Mikusiński

Data zdarzenia

Wiktor Jerzy Mikusiński - Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1970), Studium Operacyjno-Pożarniczego Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (1973), Studium Podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych (1975), Studium Podyplomowego Ochrony i Kształtowania Środowiska SGGW (1985).

1970-1972 referent prawny w WSS Społem, 1973-1981 inspektor sekcji zabójstw, kierownik sekcji kryminalnej w Wydz. Dochodzeniowo-Śledczym KS MO, porucznik MO. 1965-1976 w ZSMP, 1976-1981 w PZPR.

Od 27 V 1981 członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Funkcjonariuszy MO, od 1 VI 1981 przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO, 5 VI 1981 sygnatariusz porozumienia z Komisją Rady Ministrów ds. Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego, 9 VI 1981 zrezygnował z funkcji przewodniczącego. 31 VIII 1981 zwolniony z pracy. Kolporter ulotek OKZ ZZ FMO; 25 IX 1981 uczestnik posiedzenia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie ws. rejestracji ZZ FMO, następnie uczestnik okupacji Hali Gwardii w Warszawie podjętej przez 36 b. funkcjonariuszy MO tworzących Komitet Protestacyjny przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego ZZ FMO.

Po 13 XII 1981 w ukryciu; zatrzymany w zastawionej przez SB zasadzce, 18 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Kielcach-Piaskach, zwolniony 23 XII 1982. IX-XII 1982 publikował w podziemnym miesięczniku „Przegląd” (Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja). Po zwolnieniu przez pół roku utrzymywał się z dorywczych prac fizycznych. Wiosna 1983 – 1989 członek zespołu redakcyjnego, redaktor pism i książek, autor w podziemnym wydawnictwie Myśl, udostępniał własne mieszkanie, kolporter podziemnych wydawnictw, w tym książek; V 1983 – V 1984 w grupie b. funkcjonariuszy MO współpracujących z pismem „Godność”, autor, kolporter. 1984-1989 kierownik Ochrony Wód w Polskim Związku Wędkarskim. 1987-1989 współzałożyciel podziemnego Wydawnictwa Prawno-Politycznego, redaktor pisma podziemnego „Prawo i Bezprawie” (wydawanego na zlecenie Komisji Interwencji i Praworządności „S”). 1988-1989 założyciel, redaktor, grafik podziemnego wydawnictwa Kontekst; współpracownik Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „S” i „S” RI woj. stołecznego; wydawca pisma rolników „Słowo i Czyn”, autor reportaży do „SiCz” z posiedzeń TKRR „S”; współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, sekretarz podzespołu ds. rolnictwa. 1989-1990 członek Zarządu KO „S” Warszawa-Żoliborz, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, założyciel i redaktor organu KO „Goniec Żoliborski”. 1989-1990 sekretarz Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej; od 1990 radny Dzielnicy Żoliborz w Warszawie z listy KO. W 1990 inspektor NIK, 1990-1994 z-ca komendanta, następnie komendant Komendy Stołecznej Policji. Od 1994 na emeryturze. 1996-2000 w Ruchu Stu, członek Rady Politycznej Regionu Mazowsze. Od 2006 przewodniczący Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy MO Represjonowanych za Działalność Związkową i Polityczną w l. 1981-1989 Godność. Od 2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009); wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).