Przejdź do treści

Toast dla Niepodległej

Data zdarzenia

W Stowarzyszeniu Wolnego Słowa odbyło się spotkanie "Toast dla Niepodległej".
Zaprezentowano aplikację mobilną: "Powrót Piłsudskiego" (czyli powrót Marszałka Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy po internowaniu w 1918 r.); wysłuchano koncertu Elizy Banasik; wzniesiono wspólny Toast dla Niepodległej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.