Przejdź do treści

6 listopada zmarł nasz kolega Stanisław Mecych

6 listopada, w wieku 91 lat, zmarł nasz kolega Stanisław Mecych.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 15 listopada na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Piotrkowie Trybunalskim o godzinie 13.30, ulica Cmentarna 19A.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Niech spoczywa w pokoju.

Stanisław Napoleon Mecych, ur. 6 VII 1931 w Piotrkowie Trybunalskim – zm. 6 XI 2022. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektrycznego (1957).

1956–1957 inżynier elektryk w Centralnym Biurze Technicznym Maszyn Włókienniczych w Łodzi, 1957–1958 energetyk w Fabryce Pluszu i Dywanów tamże, 1959–1961 kierownik działu mechaniczno-energetycznego w Zakładach Przemysłu Pasmanteryjnego tamże, 1961–1963 technolog w Lotniczych Zakładach Remontowych tamże, 1963–1981 adiunkt w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Bawełnianego tamże.

W l. 70 autor kilku patentów.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, 1980–1981 członek Tymczasowej Komisji ds. Płacowych w Przemyśle Lekkim/Tymczasowej Komisji Włókniarzy, XI 1980 uczestnik negocjacji z komisją rządową, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka.

14 XII 1981 organizator strajku w zakładzie, zwolniony z pracy, do 1983 bezrobotny. 1982 współorganizator redakcji, autor i kolporter podziemnego pisma „Wolna Solidarność”. 28 VIII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 6 XII 1982 zwolniony. 1983–1984 technolog w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego (oo. Jezuitów) w Łodzi, 1984–1985 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Głos Łodzi”. 1985–1991 projektant w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych tamże.

1989–1991 wiceprzew. KZ „S”, 1991–1993 projektant w Przedsiębiorstwie Usługowym Europrojekt w Łodzi, 1994–1999 st. inspektor w Wydziale Budynków i Lokali Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 na emeryturze. 1991–1994 w UD, 1994–2005 w UW, od 2006 w Partii Demokratycznej demokraci.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1983–1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Buty.

Wiesław Maciejewski

Źródło: Encyklopedia Solidarność