Przejdź do treści

Apel byłych opozycjonistów i represjonowanych przed 40. rocznicą stanu wojennego

(PAP) Członkowie opozycji antykomunistycznej, którzy zostali pozbawieni możliwości nauki, powinni otrzymać rekompensatę - napisali w apelu przed 40. rocznicą stanu wojennego byli opozycjoniści i represjonowani.

Apel, datowany na 25 czerwca 2021 r., wraz z gotowym projektem ustawy w tej sprawie, został skierowany m.in. do premiera, prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu.

Pod apelem podpisało się 258 sygnatariuszy, w tym m.in. Adam Borowski, Bogdan Lis, Jan Rulewski, Romuald Szeremietiew, Krzysztof Czabański, Jan Dworak. (Tekst Apelu i pełna lista sygnatariuszy: https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/18740 )

"Nasz pierwszy apel z 26 czerwca 2020 roku do wszystkich władz Rzeczypospolitej osiągnął cel. Uchwalona jednogłośnie przez Senat i przy jednym głosie przeciw przez Sejm ustawa z 30 marca 2021 roku, realnie podnosi emerytury i renty lub kapitały początkowe wielkiej części zasłużonego dla Polski, Europy i świata środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Dodatkowo wprowadza inne ważne uprawnienia i świadczenia częściowo rekompensujące ekonomiczne skutki represji. Dziękujemy wszystkim, którzy niezależnie od politycznych różnic wnieśli wkład w przygotowanie i uchwalenie ustawy" - napisali w apelu byli opozycjoniści i represjonowani i dodali, że "dziś znów chcą zaapelować do władz Rzeczypospolitej o dokończenie - przed 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - procesu przywracania sprawiedliwości i godności opozycjonistom i represjonowanym".

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C907532%2Capel-bylych-opozycjonist…