Przejdź do treści

Apel Jana Rulewskiego i grupy b. opozycjonistów w sprawie likwidacji „Memoriału”

My, z pokolenia „Solidarności“, którzy przywróciliśmy w Polsce demokrację, a Europie daliśmy tchnienie wolności, z oburzeniem przyjmujemy decyzję Sądu Najwyższego Rosji, nakazującą likwidację Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.

Dlatego zwracamy się z apelem do władz i sądu w Rosji o rewizję tej decyzji!

Jako sąsiedzi, ale przede wszystkim ofiary prześladowań sowieckich, które w XX w. (i wcześniej także) w tak okrutny sposób dotknęły Polaków, z głęboką uwagą śledziliśmy przemiany w Rosji, począwszy od 1991 r. W oczywisty sposób nasze zainteresowanie budziło Stowarzyszenie „Memoriał“, które było zapowiedzią i dowodem demokratyzacji życia w Rosji postsowieckiej. I które składało się na jego tkankę obywatelską.

„Memoriał“ przywracał pamięć o ofiarach zbrodni stalinowskich i oddawał cześć zamordowanym, zaginionym i prześladowanym w okresie komunizmu. Działania Stowarzyszenia pomogły w odkryciu prawdy o takich symbolach polskich kaźni jak Katyń, Charków, Twer, Sybir, Kołyma, Workuta, Kazachstan. To dzięki odwadze i ogromnej pracy wielu Rosjan, zaangażowanych przez minione trzy dekady w prace Stowarzyszenia, my mogliśmy godnie pożegnać ofiary, choć nasi przodkowie przez 60 lat nie mieli na to szansy.

Proces odkrywania ponurej przeszłości nie jest zakończony, wszak lista tych, którym zadano śmierć, a dodatkowo skazano na śmierć cywilną, jest długa i nadal otwarta. Tymczasem nieoczekiwanie rząd rosyjski godzi w tak bardzo potrzebną, zasłużoną i ważną organizację, a tym samym zamyka ścieżki do prawdy. Praktycznie zamrożono pracę Komisji do Spraw Trudnych w stosunkach między oboma naszymi krajami.

Stowarzyszenie „Memoriał“ burzyło mury podziałów między naszymi Narodami i pomagało wypełniać lukę w międzypaństwowej próżni. Niezrozumiała decyzja władz Rosji jest jak zimna wojna wydana ofiarom terroru i ich bliskim, a tym samym wznieca zarzewia wrogości i nienawiści. Nie chcemy tego! Przestrzegał przed tym, jako przed słabością, kapelan „Solidarności“ bł. ks. Jerzy Popiełuszko - ofiara terroru komunistycznego. Z pewnością uniknąłby tego prof. Andriej Sacharow.

Wierzymy, że obywatele Rosji również nie chcą powrotu do koszmarnych podziałów, jakie przez długie lata dzieliły Europę. Złączeni wspólnotą wartości i wiarą w prawa człowieka mamy obowiązek protestować przeciwko zagrożeniu dla demokracji, jakim jest likwidacja Stowarzyszenia „Memoriał“.

 

Lista adresatów :

Rada Najwyższa, Prezydent Rosji, Sąd Najwyższy Rosji /rewizyjny/

Stowarzyszenie Memoriał, obrońcy Stowarzyszenia, media rosyjskie i polskie, ambasador Rosji w Polsce

 

K/O

Media w Polsce, członkowie Rady Europy

 

Lista podpisów:

 

Jan Rulewski – Bydgoszcz, przedstawiciel sygnatariuszy, b. poseł, b. senator, opozycja antykomunistyczna,

Barbara i Alfons Spudych - opozycja antykomunistyczna,

Hanka Sowińska – redaktor,

Halina i Gerard Lewandowski - opozycja antykomunistyczna,

Jan Perejczuk - b. radny, opozycja antykomunistyczna

Marek Jarociński - b. wojewoda, opozycja antykomunistyczna,

Katarzyna Marcysiak – redaktor TV,

Stefan Pastuszewski - pisarz, opozycja antykomunistyczna,

Andrzej Mazurowicz – opozycja antykomunistyczna,

Ryszard Antkowiak – opozycja antykomunistyczna,

Mieszkający i działający w Bydgoszczy.

 

Jan Wyrowiński - b. senator i wicemarszałek, opozycja antykomunistyczna,

Stanisław Śmigiel - opozycja antykomunistyczna,

Antoni Mężydło - poseł, senator, opozycja antykomunistyczna

Mieszkający i działający w Toruniu.

 

Zbigniew Bujak - b. poseł, opozycja antykomunistyczna,

Zbigniew Janas - b. poseł, opozycja antykomunistyczna,

Ludwika Wujec - b. radna, opozycja antykomunistyczna,

Jarosław Maciej Goliszewski - opozycja antykomunistyczna,

Anna Urbanowicz - b. posłanka, b. minister, opozycja antykomunistyczna.

Mieszkający i działający w Warszawie.

 

Bydgoszcz, Toruń, Warszawa - 4.01.2022 r.