Przejdź do treści

Bądźmy solidarni – Świąteczne wsparcie dla kombatantów i osób represjonowanych

Stowarzyszenie Wolnego Słowa uzyskało z Ministerstwa Obrony Narodowej dotację w wysokości 199.900zł na realizację zadania: Bądźmy solidarni – Świąteczne wsparcie dla kombatantów i osób represjonowanych.

 

Całkowita Wartość projektu

250.100zł

 

Data rozpoczęcia projektu

13.11.2023

 

Data zakończenia projektu

31.12.2023

 

Cel i założenia projektu

·       Wsparcie potrzebujących osób z grupy docelowej w postaci paczek świątecznych

·       Wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów i osób represjonowanych

·       Stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych.

 

Grupa docelowa

Członkowie struktur zakładowych Solidarności, ROPCiO, KPN, współpracownicy KOR czy Solidarności Rolników Indywidualnych. Drukarze i osoby zajmujące się kolportażem podziemnych wydawnictw. Osoby posiadające status osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Miejsce realizacji

Siedziba SWS w Warszawie

 

Koordynacja projektu 

Jacek Juzwa, Witold Rawski, Alicja Szot, Katarzyna Szot-Barhoumi

 

MON  Logo

WP - Logo