Przejdź do treści

Co tydzień inna historia...

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Co tydzień inna historia...

z płk. Lechem Kowalskim

przy książce

"Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL"

środa, 13 czerwca 2018 roku, godz. 18.00, siedziba SWS

Pułkownik Lech Kowalski:
polski historyk wojskowości, doktor nauk humanistycznych, oficer polityczny LWP w stopniu podpułkownika

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego (mgr 1984 - System Polski wobec polityki zagranicznej państwa w latach 1934–1939)[2]. Doktorat w 1989 roku. Był członkiem PZPR do 1990 roku. W latach 1986–1999 pracował w Wojskowym Instytucie Historycznym. Tam uniemożliwiono mu habilitację (Komitet Obrony Kraju w systemie obronnym PRL w latach 1959-1989) i następnie w wyniku zakulisowych działań Wojciecha Jaruzelskiego zwolniono z pracy.

Był głównym narratorem filmu Towarzysz generał (2009). Jest laureatem Nagrody im. Jerzego Łojka za książkę Jaruzelski. Generał ze skazą.

"Krótsze ramię Moskwy"
O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) – słyszał każdy Polak.

Wojskową Służbę Wewnętrzną większość z nas kojarzy tylko z kontrwywiadem wojskowym. W istocie, organa WSW były typową bezpieką wojskową, policją polityczną, która na co dzień ściśle współpracowała z bezpieką cywilną.

Sowiecki rodowód i zbrodnie założycielskie ** szkoły janczarów ** tajne i jawne struktury organizacyjne ** kontrola nad Wojskiem Polskim ** współpraca i rywalizacja z SB ** kontrwywiad kontra wywiad ** walka z Kościołem ** broń atomowa na terenie Polski ** kontakty i kontrakty z terrorystami ** wielkie ucieczki na Zachód ** stan wojenny i transformacja

Bezpieczniackie służby cywilne zostały po roku 1989 poddane weryfikacji, natomiast wojskowe zwartym szykiem, spokojnie i bez strat, przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy, niepodległej – już rzeczywistości.

Niniejsza monografia obejmująca lata 1957-1990, wiedzie od kołyski bezpieczniackiej po resortową emeryturę, wszechstronnie dokumentując działalność wojskowych służb specjalnych Polski Ludowej. Ukazuje zasady funkcjonowania formacji, przedstawia kadrę dowódczą i motywy jej postępowania, ułatwiając zrozumienie pozornie niezwiązanych ze sobą mechanizmów transformacji po roku 1989.

Wreszcie dowiesz się, jak działało krótsze ramię Moskwy i jak przekształcało się w niewidzialną rękę rynku.

źródło: Wydawnictwo Fronda