Przejdź do treści

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa Adam Borowski został nowym członkiem Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa Adam Borowski został nowym członkiem Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Zasłużony działacz opozycji demokratycznej i niepodległościowej w PRL Adam Borowski odebrał dziś z rąk Jana Józefa Kasprzyka akt powołania na członka Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, opiniodawczo-doradczego organu działającego przy szefie UdSKiOR.

Uroczystość wręczenia tej nominacji odbyła się 20 czerwca br. w siedzibie Centralnego Przystanku Historia w Warszawie. Oprócz oficjalnej delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w posiedzeniu Rady wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Biura Badań Historycznych, Biura Edukacji Narodowej oraz Archiwum IPN.

Fot. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych