Przejdź do treści

Dodatkowe wyjaśnienia Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie realizacji przez organy emerytalno-rentowe regulacji prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 roku

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi co do treści wyjaśnień Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani prof. Gertrudy Uścińskiej z dnia 7 czerwca 2021 roku, dotyczących realizacji przez organy emerytalno-rentowe regulacji prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 794), Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do Pani Prezes o dodatkowe wyjaśnienia.

W załączeniu przedstawiamy Państwu odpowiedź Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 sierpnia 2021 roku

Źródło https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2662-dodatkowe-wyja%C…