Przejdź do treści

Emerytury dla DOA po nowelizacji - informacja ZUS

ZUS INFORMUJE ORAZ PREZENTUJE WZÓR WNIOSKÓW EKP I ERPO

Szczegóły pod przedostatnim linkiem na samym dole tego tekstu.

To są namacalne efekty naszej nowelizacji przepisów emerytalnych dotyczących b. opozycjonistów i represjonowanych, podpisanej przez PAD 20 kwietnia 2021 i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000079401.pdf

Nowe przepisy umożliwiają obliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (jeśli jest to korzystniejsze od ustalenia podstawy na zasadach ogólnych) za następujące okresy:

- pracy dla nielegalnych organizacji

lub/i

- represji z powodów politycznych, jak:

  więzienie,

  internowanie,

  pozbawienie pracy (bezrobocie),

  pozbawienie możliwości wykonywania swojego zawodu.

Przepisy dotyczą osób, które mają przez UdSKiOR potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub/i represjonowanego z powodów politycznych.

Osoby, które mają ustalony kapitał początkowy albo wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przed 1 czerwca 2021 r. i chcą skorzystać z ich przeliczenia na podstawie zmienionych przepisów, powinny złożyć odpowiednio wniosek w sprawie kapitału początkowego (EKP) lub wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO).

Całość informacji pod linkiem:

https://www.zus.pl/.../korzystne-zmiany-przepisow.../4029539

WAŻNE: Przypominamy też, że na portalu UdSKiOR są do pobrania potrzebne wnioski, szczególnie te w sprawie potwierdzenia okresu pozbawienia prawa do wykonywania zawodu - pod adresem: https://www.kombatanci.gov.pl/.../upra.../formularze.html...

Opracował Jarosław Maciej Goliszewski