Przejdź do treści

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

 

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 i 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 10 lipca 2018 r. (wtorek), w pierwszym terminie na godz. 17.45, w drugim terminie na godz. 18.00.

Miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)

 

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Dyskusja o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
5. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

 

Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Dyskusja o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Jednocześnie przypominamy o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451