Przejdź do treści

Nowelizacja ustawy o DOA - informacja

UWAGA! B. DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ I OSOBY REPRESJONOWANE Z POWODÓW POLITYCZNYCH

Na portalu UdSKiOR są już dwa formularze do wypełnienia w związku z naszą nowelizacją ustawy o emeryturach likwidującą fikcję prawną-finansową tzw. okresów składkowych.

Oznacza to możliwość ustalenia nowego wyższego wymiaru emerytury za potwierdzone okresy działalności antykomunistycznej lub/i okresy represji z powodów politycznych, jak więzienie, internowanie, pozbawienie pracy i prawa do wykonywania zawodu.

Te formularze (do wyboru w zależności od miejsca zamieszkania) dotyczą represji komunistycznej polegającej na pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu, co często wiązało się z powodów politycznych ze wcześniejszym wyrzuceniem z pracy i niemożliwością jej podjęcia we wcześniej wykonywanym zawodzie.

Dotąd Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nie uwzględniał tej represji przy rozpatrywaniu wniosku o potwierdzenie statusu osoby represjonowanej, mimo, że była ona wymieniona jako jedna z kilku represji w Ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych z 20.03.2015, ale niestety nie była wymieniona w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS z 17.12.1998 (m.in. to dopiero teraz zmieniliśmy naszą nowelizacją).

W konsekwencji UdSKiOR zawężał dotąd swoje działanie przy potwierdzaniu statusu osoby represjonowanej, eliminując ten przypadek.

Wnioski teraz złożone do UdSKiOR będą rozpatrywane od 30 maja br. tj. 30 dni od daty ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Wnioski do ZUS o ponowne przeliczenie wysokości emerytury można składać od 1 czerwca br.

Link do wniosków jest taki https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html, a wnioski dot. opisanego wyżej przypadku represji są w kolorze granatowym pod podtytułem "Uprawnienia dla celów emerytalno-rentowych o nielegalnej działalności opozycyjnej w latach 1956-1989" (patrz zrzut z ekranu).

Przy okazji przypominam linki do portalu SWS, który opublikował już dwie informacje z kompletem linków, w tym do tekstu nowelizacji:

https://www.sws.org.pl/.../nasza-nowelizacja-jest-juz...

https://www.sws.org.pl/.../nowelizacja-ustawy-o-doa...

Opracował Kolega Jarosław Maciej Goliszewski