Przejdź do treści

Nowelizacja ustawy o DOA podpisana

Prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis w obecności inicjatorów nowelizacji. To trzej członkowie SWS: Jarosław Maciej Goliszewski i Leszek Stall, autorzy Apelu 141  b. opozycjonistów i represjonowanych, dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, który napisał projekt noweli zmieniającej przepisy emerytalne dla b. opozycjonistów i represjonowanych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Nad ich legislacyjną akcją społecznie cały czas czuwał prawnik prof. Tomasz Siemiątkowski.

 

Pod kolejnymi dwoma adresami można obejrzeć prawie 24 minutową relację z tej uroczystości: https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/1451132145237893

a przeczytać o niej tutaj https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2176,nowelizacja-ustawy-o-dzialaczach-opozycji-antykomunistycznej.html?fbclid=IwAR1rvILocca86Pk6wOMhLhALEA1ymEr4dsDJQpswyp9s7y2uPmGoFlBAPUI.

Zanim Prezydent RP podpisał naszą ustawę, przypominamy, że wszystko zaczęło się od Apelu 141 b. opozycjonistów i represjonowanych, którego treść i listę jego sygnatariuszy prezentujemy pod tym linkiem https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/14708?fbclid=IwAR0ERvaAUw7HVHlZmsFAg7kw1GxSr27vA7VtNGWpj-851nnVbw7CFzDp9Ps

 

Kolejnym krokiem było jednogłośnie przyjęcie przez Senat 18 sierpnia 2020 roku senackiego projektu ustawy dostarczonego grupie senatorów przez wspomniany zespół inicjatorów. Od tego momentu rozpoczęła się długa i wyboista droga legislacyjna w obu izbach parlamentu. Ostatnim akordem było sejmowe głosowanie 30 marca br.

 

O podpisanej nowelizacji Jarosław Maciej Goliszewski i dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas wypowiadają się dla PAP tutaj https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C858357%2Cjaroslaw-maciej-goliszewski-nowela-ustawy-o-dzialaczach-opozycji?fbclid=IwAR2rEMkVVQGfDcN-xozN6ideqfGK6ZZ2Q7xLSbvk3hh8ckfC9GZ2g11MX8.

 

Natomiast Urząd do Spraw Kombatantów i Represjonowanych informuje o tym akcie prawnym na swoim portalu https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2494-podpisanie-noweli-ustawy-o-dzia%C5%82aczach-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osobach-represjonowanych-z-powod%C3%B3w-politycznych.html, natomiast po dokładne wyjaśnienia i praktyczne rady skierowane do zainteresowanych osób posiadających potwierdzone statusy opozycjonistów lub/i represjonowanych, odsyła do zakładki https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-2021.html

 

Warto wspomnieć, że tym kilkumiesięcznym trudnym zmaganiom towarzyszyło mniej niż umiarkowane zainteresowanie mediów, co jest symptomatyczne. Pozytywnym wyjątkiem były m.in. "Rzeczpospolita", która zrobiła z prof. Tomaszem Siemiątkowskim rozmowę na żywo w programie "Rzecz o prawie" i wywiad do dziennika (to dokonania red. Tomasza Pietrygi), a także informowała o trwających zabiegach (dwa teksty red. Mateusza Rzemka) oraz dziennik "Gazeta Prawna" (notatka red. Pauliny Szewioły), tygodnik "Do rzeczy" (felieton red. Piotra Semki) i portal tysol.pl (informacja Cezarego Krysztopy). Warto również odnotować dwa teksty opublikowane na portalu wgospodarce.pl autorstwa naszej koleżanki red. Grażyny Raszkowskiej, członka zarządu SWS. Do tego najnowszego odsyłamy pod adres https://wgospodarce.pl/informacje/95136-koniec-fikcji-emerytalnej-prezydent-podpisuje-nowelizacje?fbclid=IwAR2Q40aqgas7vm2PaLXQwqg9VrWd85E9ggEXLwP_HNGs6-2rTGiV90znqLU

 

Na zdjęciu od lewej stoją: Jan Kasprzyk (szef UdSKiOR), Marlena Maląg (minister RiPS), Jarosław Maciej Goliszewski, Andrzej Duda (Prezydent RP), Leszek Stall, Zofia Romaszewska (doradca prezydenta, przewodnicząca Rady ds. DOA i ORzPP), dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.  

Autor zdjęcia - Andrzej Lange