Przejdź do treści

Oświadczenie Zarządu

Warszawa, 06 listopada 2021 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Pandemia, która trwa od zeszłego roku wpłynęła na życie nas wszystkich, w tym również na działalność Naszego Stowarzyszenia zabierając nam (między innymi) Prezesa Wojtka Borowika. Wielu z Nas miało kontakt z wirusem, a obecnie ze względu na wiek jesteśmy w grupie podwyższonego ryzyka.

W roku ubiegłym zakończyła się kadencja Zarządu i zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia powinien być wybrany nowy Zarząd. Niestety wirus pokrzyżował te plany i Wojciech Borowik podjął decyzję o przełożeniu Walnego Zgromadzenia na okres „po pandemii”, zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami, a Walne Zgromadzenie miało odbyć się w ciągu trzech miesięcy „po zakończeniu pandemii”.

Obecnie nie możemy przewidzieć, kiedy pandemia się skończy, początkowo chcieliśmy zwołać Walne Zgromadzenie na 11 grudnia 2021 roku. Jednak po konsultacjach z Członkami Stowarzyszenia i w związku z wysokimi wskaźnikami zachorowań, za uzasadnione uznajemy zaplanowanie terminu Walnego Zgromadzenia nie wcześniej niż drugiej połowie stycznia 2022 roku.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa