Przejdź do treści

Pismo do Przewodniczącego KRRiT

Warszawa, 8 stycznia 2018 r.

Pan Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pragnę podziękować za zaproszenie na spotkanie z Panem Przewodniczącym, które poświęcone było karze nałożonej przez KRRiT na TVN.

Reprezentowane przez uczestniczących w spotkaniu organizacje i stowarzyszenia, w tym Stowarzyszenie Wolnego Słowa, jednomyślnie wypowiedziały się za anulowaniem tej kary.

Dlatego SWS ponawia apel o uchylenie powyższej kary uznając, że wolność słowa nie może być ograniczana przez decyzje administracyjne, nawet tak szacownej instytucji jaką jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Jednocześnie w nawiązaniu do naszej propozycji zgłoszonej podczas spotkania, oraz w związku z przeprowadzoną dyskusją, zwracamy się o zainicjowanie debaty o standardach, które powinny obowiązywać nadawców publicznych, ale również wszystkich pozostałych. W naszej ocenie taką debatę powinna zainicjować KRRiT, a uczestniczyć w niej powinni nadawcy oraz inne podmioty na zaproszone przez Pana Przewodniczącego.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa