Przejdź do treści

Pomoc dla DOA w potrzebie

Stowarzyszenie Wolnego Słowa wystąpiło do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o dofinansowanie programu świadczenia zadań opiekuńczych na rzecz - wymagających w obecnej sytuacji wsparcia, osób posiadających status „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych” (DOA).
Tych z nas, którzy potrzebują pomocy (przede wszystkim w zakresie dostawy posiłków i niezbędnych do przetrwania produktów - zakup i dostawa bezpłatne) prosimy o jak najszybsze przesłanie nam swoich danych kontaktowych plus numer legitymacji DOA na adres sws@sws.org.pl
Jednocześnie mamy do was prośbę, jeśli znacie DOA potrzebujących wsparcia, niezwłocznie nas o nich poinformujcie.
 

Rzecz jest PILNA, aby móc natychmiast ruszyć z akcją pomocową, musimy listę potrzebujących złożyć w Urzędzie do końca października.