Przejdź do treści

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Uprzejmie przypominamy, że osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mogą korzystać z wielu form finansowego wsparcia udzielanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mogą korzystać z pomocy pieniężnej okresowej i jednorazowej, a także z pomocy udzielanej w ramach realizowanych corocznie programów dofinansowania leczenia sanatoryjnego i zakupu aparatów słuchowych.

 

Tegoroczna nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku, a także podniosła ustawowe progi dochodowe umożliwiające korzystanie z pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej. Dzięki temu osoby osiągające wyższy dochód również mogą korzystać z pomocy. Szczegółowe zasady udzielania pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej zamieszczone są w zakładce Uprawnienia - Sprawy zdrowotne i socjalne - Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

 

Ponadto uprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa programy dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz leczenia uzdrowiskowego. Zachęcamy osoby, które potrzebują aparatów słuchowych i do tej pory nie występowały do Szefa Urzędu o udzielenie pomocy finansowej na ten cel, do składania wniosków. Podobnie działacze, którzy nie korzystali w tym roku z dofinansowania leczenia uzdrowiskowego mogą z niego skorzystać dla poratowania zdrowia nadszarpniętego w ostatnim okresie licznymi zachorowaniami na COVID-19.

 

Ponieważ Szef Urzędu nie może działać z urzędu, aby uzyskać pomoc pieniężną należy złożyć wniosek. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Państwa formularze wniosków o przyznanie poszczególnych rodzajów pomocy pieniężnej. Są one umieszczone na stronie internetowej w zakładce Uprawnienia - Formularze (w punkcie IV).

 

Jeżeli przy przygotowywaniu wniosku napotkacie Państwo problemy, uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem Informacyjnym Urzędu (Pokój N041 wejście od ul. Żurawiej 3/5). W związku z trwającą epidemią koronawirusa rekomendujemy Państwu minimalizowanie kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem na nr 22 276 77 77 lub adres e-mail: info@kombatanci.gov.pl. Dla ułatwienia kontaktu udostępnione są dla Państwa dodatkowe numery telefonów:
 

22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 270-72-07, 22 276-77-79.

 

 

 

Zachęcamy działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych do korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/2743-pomoc-pieni%C4%9…