Przejdź do treści

PRL-owski bigos hultajski

PRL-owski bigos hultajski Zwiastun spektaklu na YouTube, zapraszamy: https://youtu.be/Z_IUvvV_Dkg

29 października 2020 roku odbędzie się w Radio Łódź premiera spektaklu „PRL-owski bigos hultajski”, przygotowywana przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Jest to słowno-muzyczna sztuka teatralna o polskiej rzeczywistości lat 1978 - 1989, czyli lat formowania się opozycji demokratycznej oraz powstania i działania „Solidarności”.
Najpierw oficjalnie, a w stanie wojennym i później w podziemiu. Sztuka oparta jest na artykułach publikowanych w II obiegu, w prasie podziemnej i wydawanych poza cenzurą książkach.
Do fabuły włączone są mało znane piosenki podziemne z tamtego okresu i najczęściej anonimowa twórczość poetycka, przemycana z więzień lub ośrodków internowania, przejawiająca się w przyśpiewkach lub szyderczych kupletach.

Zadanie „PRL-owski bigos hultajski” - sztuka wg tekstów II obiegu ,,Dofinansowano ze Środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020”.